Církev blahořečila řeholní sestru zabitou islamisty

V neděli 27. května při modlitbě Anděl Páně připomněl papež František novou blahoslavenou, kterou se stala italská řeholní sestra Leonella Sgorbatiová z kongregace sester Misionářek Panny Marie Těšitelky, působící jako lékařka v Somálsku. 

17. září 2006, byla před dětskou nemocnicí zastřelena společně s muslimským členem ochranky, který ji doprovázel. Sestra Leonella byla převezena do nemocnice, kde se u ní shromáždily její spolusestry. Sestra Gianna Irene Peanová o této chvíli vyprávěla: „Nejevila známky strachu, napětí, ani úzkosti, ale její tvář vyzařovala pokoj a bylo vidět, že chtěla říct něco důležitého, co měla na srdci, a zašeptala: Odpuštění, odpuštění, odpuštění." V tuto chvíli dorazil chirurg, který již musel pouze konstatovat smrt.

Ekumenický autobus do Taizé 2018

Ekumenický autobus vyrazí do Taizé i letos, v podobném termínu jako loni: autobus pojede z Prahy v sobotu 4.8.2018 ve 22:00 a přijede zpátky do Prahy v pondělí 13.8. kolem 5:00. Již tradičně se cestou tam se stavíme v Cluny a cestou zpátky ve Strasbourgu.

Cena: pro mladé do 29 let: 3910 CZK;
od 30 let: 5640 CZK (s ubytováním ve vlastním stanu) / 5980 CZK (včetně jejich ubytování).

Více informací: autobusdotaize.signaly.cz

Nová vatikánská publikace upozorňuje na historii a kulturu původních obyvatel Austrálie

Vatikánská muzea vydala třetí díl série textů o svých etnologických sbírkách. Nejnovější antologie je zaměřená na historii a kulturu původních obyvatel Austrálie, kterým je věnována stálá expozice Vatikánských muzeí v sekci Anima Mundi zřízená před šesti lety.

Antologie mapuje historii vytvoření australské sbírky, ve které je nyní na 300 exponátů. První exponáty ve sbírce tvoří dary australských aboriginů papeži Piu XI.

Papež František zve k modlitbě za sociální sítě

Ve všeobecném modlitebním úmyslu na měsíc červen papež František zve v červnu k modlitbě za sociální sítě, za provozovatele i za uživatele a také nás vybízí k větší vědomosti. 

„Nepřítel může zaujmout prostor království a působit škody plevelem.“ Moderní technologie nebo sociální sítě se mohou stát plevelem tam, kde v našem srdci najdou živnou půdu. Každá generace má svá pokušení: zatímco mladý člověk se musí učit odolávat reklamě či falešným zprávám, kde obraz vytváří dojem a ztrácí se schopnost zdravého úsudku, starší generace může mít sklon k nasávání zjednodušených pomluv o druhých, ba i o církvi.

Internetová síť se může stát potemnělým pláštěm zakrývajícím ryzost života vztahů. Člověk potřebuje ochranný plášť a tou je obnovená důvěrnost s Kristem v našem srdci. S tímto ochranným pláštěm osobní důvěrnosti najdeme sílu i schopnost nenechat se sebou manipulovat. Jak dobré je pro nás držet Pána „v náručí“! Svolit k tomu, aby se s námi setkal Ježíš, pozvat Ježíše k setkání je tajemstvím udržení živého plamene duchovního života.


Papež František. Foto: Archiv redakce

V Ústí nad Orlicí mají kapli zasvěcenou Janu Pavlovi II.

Od loňského roku procházela rozsáhlou obnovou hřbitovní kaple v Ústí nad Orlicí; uplynulý pátek byla tato drobná meditační kaple zasvěcená Janu Pavlovi II. spolu s opraveným parkem u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v rámci Noci kostelů poprvé zpřístupněna veřejnosti.

Náklady na opravu kaple byly hrazeny ze sbírky. Spolu s nově vzniklým parkem zapadá do prostředí nově zrevitalizovaného centra městské památkové zóny.

Foto: Pavel Sršeň, tiskový mluvčí Biskupství královéhradeckého/Církev.cz