I toto léto jsou bohoslužby a kontakty na dosah ruky

Dobrým pomocníkem např. na cestách či v čase volna může být aplikace bohosluzby.cirkev.cz. Webové provedení nebo také mobilní verze pro Android a iOS umožní najít nejbližší bohoslužby podle názvu kostela, adresy nebo aktuální polohy a času. 

Ke každému kostelu jsou k dispozici i kontakty, případně webová stránka a pověřené osoby.

Webová verze aplikace je propojena s mapami Seznamu; při použití Mapy.cz se tedy po kliknutí na kostel v mapě objeví obrázek kostela a odkaz „Pravidelné bohoslužby“ zase dovede přímo na bohosluzby.cirkev.cz a kontakty k danému kostelu/farnosti.

Papež v Bari: Naděje má dětskou tvář

Minulou sobotu se setkal papež František v jihoitalském městě Bari s představiteli církví a křesťanských komunit Blízkého východu. Společně se modlili za mír na Blízkém východě, který je sužován válkami o moc a bohatství. Papež zdůraznil, že jedině naslouchání a dialog mohou přinést mír a proměnit tak křik války ve zpěv míru. 

„Aby se toto mohlo stát, je nezbytné, aby ti, kdo jsou u moci, se dali konečně a rozhodně do pravé služby míru a nikoli vlastních zájmů. Dost už bylo profitování nemnohých na úkor mnohých! Dost už bylo okupování území, které drásá národy! Dost už bylo převahy polopravd nad nadějemi lidí! Dost už bylo využívání Blízkého východu k ziskům, jež jsou Blízkému východu cizí!,“ vyjádřil papež své obavy o svůj milovaný region, který je tragicky napadán válečnou pohromou.  

Bezbrannou obětí těchto bojů jsou děti, na které ve své promluvě papež František nezapomněl: „Naděje má dětskou tvář. Na Blízkém východě již roky úděsný počet maličkých pláče nad mrtvými v rodině a vidí svůj ohrožovaný rodný kraj často z jediné perspektivy, totiž nutnosti odejít. To je umírání naděje.“  Situace je vážná, příliš mnoho dětí strávilo větší část svého života pohledem na zříceniny místo na školy a slyšelo ohlušující hřmot bomb namísto oslavného povyku her. „Prosím, kéž lidstvo vyslyší volání dětí, jejichž ústa provolávají Bohu slávu. Osušením jejich slz nalezne svět znovu důstojnost,“ vybídl papež, abychom mysleli na děti v těchto zemích a symbolicky byly vypuštěny holubice spolu s přáním pokoje.

Papež František navštíví v září Pobaltí

Minulý týden zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce oficiální program apoštolské cesty papeže Františka do tří pobaltských států: Litvy, Lotyšska a Estonska ve dnech 22. až 25. září. Návštěva se bude konat k 100. výročí vzniku nezávislosti pobaltských států od Ruska. V Litvě, kde žije největší katolická komunita v této oblasti, papež navštíví Vilnius a Kaunas, v Lotyšsku to budou města Riga a Aglona a v Estonsku přijede papež František do Tallinnu.

František zavítá do pobaltských republik poprvé, naposledy je navštívila hlava katolické církve v roce 1993, kdy Litvu, Lotyšsko a Estonsko navštívil papež Jan Pavel II.

Papež František se modlí za oběti povodní v Japonsku

Papež František zaslal soustrastné poselství japonskému lidu, ve kterém vyjádřil svojí solidaritu a hlubokou lítost nad oběťmi nedávných povodní a sesuvů půdy způsobených přívalovými dešti. Podle nejnovější bilance si tato přírodní tragédie vyžádala téměř 200 obětí, přičemž řada lidí zůstává ještě nezvěstných.

Papež dále povzbudil všechny zástupce státní správy a samosprávy a všechny záchranáře, kteří pomáhají obětem tragédie, a požehnal jejich úsilí. Podle úřadů zhruba 23 tisíc lidí bylo umístěno v evakuačních centrech a počet záchranářů byl navýšen na 73 tisíc. Jedná se o jednu z nejhorších katastrof v historii Japonska za poslední čtvrtstoletí.

České Budějovice mají nový mezinárodní seminář pro bohoslovce

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil slavnostně požehnal prostory Diecézně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater v městské části Suché Vrbné. Reagoval tím na výzvu papeže Františka o misijním charakteru církve. V semináři je nyní místo až pro 14 bohoslovců.

Zázemí Českých Budějovic aktuálně využívají bohoslovci z Itálie, Španělska, Polska a Chorvatska, které by mohli každoročně doplnit další studenti.

Provoz semináře by měl být hrazen z darů. Teoretickou výuku bohoslovci absolvují na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Duchovní formaci pak pod vedením rektora Zdeňka Gibiece. Po absolvování studia a udělení svěcení by noví kněží měli působit převážně na území českobudějovické diecéze. Součástí jejich budoucí služby však může být i misijní zkušenost v zahraničí.

Zemřel kardinál Jean-Louis Tauran, který oznámil zvolení papeže Františka

Ve věku 75 let zemřel ve čtvrtek 5. července kardinál Jean-Louis Tauran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog a také dlouholetý šéf vatikánské diplomacie. V roce 2013 jako kardinál-protojáhen oznámil světu zvolení papeže Františka.

Papež František zaslal kondolenci sestře kardinála, paní Geneviève Dubert, ve které napsal: "Chci vyjádřit hlubokou soustrast všem členům vaší rodiny a všem, které zasáhla jeho smrt. Kardinál Jean-Louis Tauran, kterého svěřuji Božímu milosrdenství, hluboce ovlivnil život celé církve. Rád vzpomínám na tohoto muže hluboké víry, který sloužil odvážně až do konce navzdory své nemoci. Kéž Pán přivítá svého služebníka v pokoji a radosti, která nekončí!"