Konference o ekologii připomene třetí výročí Laudato Sì

Tři roky od publikace papežské encykliky ‘Laudato Sì připomněla mezinárodní konference o ekologii, která proběhla ve Vatikánu. 

„Všichni víme, že korálové útesy umírají; všichni víme, že velryby vyplavené na pobřeží mají útroby plné plastu; víme, že když se zvyšuje teplota oceánů, tak se z nich uvolňuje metan; známe dopady všeho, co se děje: tání ledovců, mizející ostrovy, stále ničivější hurikány – všechno to známe,“ uvedl kardinál Turkson.

„Co bychom měli ještě vědět, abychom se rozhodli pro změnu?“ dodal.

Prohlásil, že jeho dikasterium chce jít příkladem, a proto hodlá ve Vatikánu instalovat automaty na vodu, takže už nebude třeba kupovat vodu v plastikových lahvích. Dále jsou v plánu instalace solárních panelů a dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. 


Přednáška na téma encykliky Otce Marka Váchy

Modleme se za papežovo setkání s východními patriarchy

Po společné modlitbě Anděl Páně v neděli 1. července 2018 obrátil papež František pozornost k aktuálním událostem v Nikaragui, Sýrii, Etiopii a Eritreji a poprosil o modlitbu za setkání s východními nekatolickými patriarchy.

Ekumenická modlitba za mír a dialog s východními patriarchy jsou ústředními událostmi papežské cesty do jihoitalského města Bari, která se uskuteční 7. července 2018. 

Toto setkání je mimořádné tím, že jej svolává papeže jako patriarcha Západu. Svolává patriarchy Východu ke společné modlitbě a k pracovnímu setkání hlav církví a křesťanských společenství Blízkého východu. V roce 1991 svolal papež sv. Jan Pavel II. setkání východních katolických patriarchů rovněž do Bari, a to několik dnů po zkončení války v Perském zálivu (2. srpna 1990 – 28. února 1991).

Papež bude sloužit mši svatou pro přistěhovalce

Před svoji cestou na jih Itálie bude papež František tento pátek 6. července sloužit v bazilice sv. Petra v Římě mši svatou pro přistěhovalce a společně se s nimi bude modlit za zemřelé i žijící emigranty a za ty, kteří jim pomáhají. Chce tak připomenout svoji návštěvu na ostrově Lampeduse před pěti lety.

Připravuje se kniha o životě a mučednické smrti lidického faráře Josefa Štemberky

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s historikem Františkem Kolouchem připravuje knihu o životě a mučednické smrti Josefa Štemberky. Biografie bude vydána v roce 2022 k výročí 80. výročí mučednické smrti tohoto posledního lidického faráře. Autor ve spolupráci s vydavatelem hledá pamětníky, kteří by přispěli k tvorbě tohoto díla, vzpomínkou, svědectvím, fotografií, korespondencí či jiným archivním materiálem, který souvisí s životem P. Josefa Štemberky.

Kontakt:

Mgr. František Kolouch, Ph.D.
Bedřichovská 1, 182 00 Praha 8
Tel. 732 815 188
frantisek.kolouch@seznam.cz

Když byla v noci z 9. na 10. června obec Lidice neprodyšně obklíčena a obyvatelé vyhnáni ze svých domovů, proběhl i přepad lidické fary. Nacisté přitom odcizili bohoslužebné předměty (monstrance, dva kalichy a kostelní zlato ad.). Farář Štemberka byl zároveň brutálně napaden a zkopán přítomnými členy nacistických represivních složek (pravděpodobně z toho důvodu, že se pokoušel intervenovat ve prospěch svých spoluobčanů), především příslušníkem kladenského Gestapa Maxem Roztockem (1912-86). Přítomní členové Gestapa ho také zde soustavně zesměšňovali.

Muži byli nahnáni do sklepa Horákova statku.Od brzkých ranních hodin byli po deseti vyváděni ven, kde byli zastřeleni popravčí četou. Řada svědectví, včetně po válce zatčených a vyslýchaných příslušníků Gestapa i SD, se shoduje na tom, že P. Štemberka zůstal do poslední chvíle se svými farníky, dodával jim odvahu, modlil se s nimi a morálně je povzbuzoval v této mezní lidské situaci (všichni lidičtí byli odsouzeni k smrti bez jakéhokoli soudního rozhodnutí). Muži proto odcházeli na popravu klidně a důstojně, „zpříma s hlavami vzhůru a dívali se upřeně do namířených hlavní pušek, aniž by někdo z nich pronesl slova“. Jak také vzpomínají očití svědci, až na jedinou výjimku také neprosil nikdo své vrahy o milost.

Kdo letos získal ocenění od České biskupské konference? 

Slavnostní předání proběhlo v závěru cyrilometodějské pouti na Velehradě. 

Řád sv. Cyrila a Metoděje pro rok 2018 obdržela malířka Bedřiška Znojemská.

Děkovné uznání pro rok 2018 bylo uděleno P. Zdeňkovi Angelikovi Mičkovi OP za dlouholetou hudebně-skladatelskou činnost v oblasti liturgické i duchovní hudby a v zastoupení sester z dominikánské komunity sestře Česlavě Talafantové OP za malířskou či literární tvorbu ve službě evangelizační a katechetické činnosti.

Pamětní medaili ČBK obdrželi:

  • manželé Eva a Petr Jelínkovi, kteří se angažují v oblasti ochrany života a rodiny
  • publicisté a badatelé zkoumající totalitní režimy Miroslav Kasáček Luďkem Navarou
  • Pavel Vošalík, který donedávna zastupoval Českou republiku ve Vatikánu
  • někdejší rektor římské koleje Nepomucenum P. Petr Šikula (v zastoupení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho).