„Přijďte, abychom společně vydali svědectví o tom, že na východním Slovensku, které mnozí tak podceňují, se našel vzácný poklad – cenná perla, která svým žárem zviditelňuje vzor čisté a obětavé lásky.“ - těmito slovy zvou biskupové Bernad Bober a Marek Forgáč věřící na blahořečení Anny Kolesárové, šestnáctileté dívky zavražděné na konci druhé světové války sovětským vojákem. Slavnost se uskuteční 1. září v Košících

V březnu tohoto roku církev oficiálně uznala mučednictví této dívky, která se narodila 14. července 1928 ve Vysoké nad Uhom. V dětském věku Anně zemřela matka a mladá dívka převzala péči o domácnost svého otce a staršího bratra. Neměla možnost dokončit ani základní vzdělání, avšak vynikala zbožností. S rodinou pravidelně chodila do kostela, modlila se růženec, usilovala o mravně bezúhonný život. 

Vojáci Rudé armády přišli do vesnice 22. listopadu 1944. Ján Kolesár ve sklepě ukryl nejen rodinu, ale i některé sousedy z okolí. Anna si ten den na sebe oblékla šaty svojí matky, aby působila dojmem starší ženy. Během domovní prohlídky přišel do jejich domu opilý voják. Otec poslal Annu, aby mu šla nachystat jídlo, voják ale začal mladou dívku obtěžovat. Ona ho navzdory jeho hrozbám, že ji zastřelí, pokud mu nebude po vůli, odmítla a raději zvolila smrt. Když utekla zpátky do sklepa, rudoarmějec na ni dvakrát vystřelil. Anna stihla vykřiknout: "Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!"

Kvůli válečným poměrům byla zavražděná dívka pohřbena nejprve tajně druhý den v noci bez kněze. Pohřeb se konal až po několika dnech, 29. listopadu. Obřady vykonal Anton Lukáč, generální vikář užhorodského děkanství. Ten zapsal smrt Anny Kolesárové do matriky zemřelých a v části Poznámky uvedl: „Hostia sanctae castitatis“ - oběť svaté čistoty.

V době komunismu nebylo možné zabývat se veřejně procesem blahořečení mladé Anny, přesto P. Michal Potocký SJ, rodák z Vysoké nad Uhom, shromažďoval výpovědi svědků jejího života a smrti. Příběh mučednice zveřejnil až roku 1997 arcibiskup Alojz Tkáč, od té doby se v její rodné vsi začala konat setkávání mladých. Dodnes putují ke hrobu zavražděné dívky nejen mladí, ale i starší lidé, aby, osloveni jejím příkladem, bojovali o zachování čistoty svého srdce.

 

 

PROGRAM SLAVNOSTI BLAHOREČENÍ ANNY KOLESÁROVÉ

Pátek 31. srpna 2018

S Ankou na kolenech – Večerní vigilie v Dómu sv. Alžběty v Košicích

17.15 Modlitba svatého růžence

18.00 Mše svatá, celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

19.30 Duchovno – poetické pásmo, hudební doprovod – Tvořivá skupina Poetica Musica

21.15 Eucharistické požehnání

Sobota 1. září 2018

Slavnost blahořečení na Stadiónu TJ Lokomotíva Košice

7.00 Ranní modlitba so společenstvím Marana Tha

8.00 Anna a život s Bohem, hudební doprovod – Dominika Gurbaľová

9.00 Modlitba radostného růžence

10.00 MŠE SVATÁ S OBŘADEM BLAHOŘEČENÍ - celebruje J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu, legát papeže Františka

12.30 KONCERT RADOSTI, Slza radosti: choreografie o Anke

15.00 Modlitba korunky v hodině Božího milosrdenství

Neděle 2. září 2018

10.30 DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V DÓMU SV. ALŽBĚTY V KOŠICÍCH spojená s uložením relikvií blahoslavené Anny Kolesárové, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

V závěru mše svaté bude vyhlášený přípravný rok na 400. výročí mučednické smrti svatých košických mučedníků.

Neděle 30. září 2018

10.00 DĚKOVNÁ SLAVNOST V RODIŠTI BLAHOSLAVENÉ ANNY KOLESÁROVÉ v kostele Sedmibolestné Panny Marie ve Vysoké nad Uhom s uložením relikviáře blahoslavené Anny Kolesárové, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita

V příloze najdete ke stáhnutí novénu k Anně Kolesárové a Křížovou cesta s Ankou.

 

zdroj: www.cirkev.czrcmonitor.cz