Přehled podzimních příležitostí k duchovní obnově 

Portál Církev.cz přináší výběr z nabídky podzimních duchovních cvičení po celé České republice pro skupiny různého zaměření - pro rozvedené, středoškoláky, manžele, pro ženy, pro mládež od 18 let nebo kněze a zasvěcené osoby.  

Velký přehled exercicií naleznete např. na stránkách exercicie.cz či cirkevnituristika.cz.

Rekviem za prezidenta Beneše

3. září 2018 připomene kardinál Dominik Duka 70. výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše a bude v tento výroční den za něj sloužit rekviem v kostele Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí. Bohoslužby se bude účastnit rovněž českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil.
Vzpomínku kardinála Duky na prezidenta Beneše z května 2014 najdete zde

Modlitba a položení kytic na hrob prezidenta Beneše započne v 17:30, zádušní mše v kostele v 18:00.

Papež František rodinám: Jste nadějí církve a světa

Víkendovou návštěvou papeže Františka v Irsku skončilo 9. Světové setkání rodin. Papež se sešel s představiteli státu a církve, ale těžištěm jeho návštěvy bylo setkání s rodinami. Na závěr právě rodinám vzkázal: „Vy, rodiny, jste nadějí církve a světa!...S vaším svědectvím evangelia můžete pomoci Bohu k realizaci jeho snu.“ Setkání se zúčastnila i česká skupina vedená biskupem Josefem Nuzíkem.

Irsko, kde se 76% obyvatel hlásí ke katolickému vyznání, navštívila hlava katolické církve naposledy v roce 1979, kdy davy nadšeně vítaly Jana Pavla II. 

V neděli Svatý otec navštívil mariánskou poutní svatyni v Knocku a na závěr své návštěvy sloužil v dublinském Phoenix parku společnou mši svatou během které, při úkonu kajícnosti, pronesl dlouhý výčet proseb o odpuštění, ve kterých se obrátil k Bohu i k lidem.

Vzhledem k událostem, které jeho cestě předcházely a ke kterým se vyjádřil ve svém listu adresovaném Božímu lidu, bylo velmi živé a diskutované bolestné téma zneužívání nezletilých představiteli církve, neboť Irsko patří mezi země, kterých se tento problém velmi dotýká. Součástí papežovy návštěvy tedy mj. také bylo neoficiální setkání s osmi oběťmi zneužívání.

K tomuto tématu zveřejnil papež také obsáhlý dopis. V něm se vyjadřuje k bolestné situaci sexuálních zločinů, které mají na svědomí katoličtí duchovní. Po Benediktovi XVI., který před osmi lety (19. března 2010) adresoval na toto téma list irským katolíkům, se tentokrát papež František obrací v téže věci k celému Božímu lidu. Jedná se tedy o první dopis papeže, který je adresován více než miliardě křesťanů po celém světě. V minulosti byly podobné vzkazy adresovány věřícím a duchovním v jednotlivých zemích. Text listu v plném znění přinesl portál Církev.cz.

Další Světové setkání rodin se bude konat v roce 2021 v Římě na páté výročí vydání Amoris Laetitia.

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Arcibiskup Jan Grabuner oslaví 70. narozeniny

V rámci (ČBK) je arcibiskup Graubner předsedou Komise pro charitu a delegátem pro misie. Od roku 1991 byl předsedou České katolické charity, jednou z jeho iniciativ je také celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí. Je duchovním rádcem sportovní organizace Orel, která vychovává mladé lidi v duchu křesťanských hodnot.

Za jeho působení v olomoucké arcidiecézi se zasloužil o hodně věcí. Například oživil tradici velehradských poutí na začátku prázdnin; ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů a Maltézskou pomocí zde inicioval též největší setkání lidí žijících na vozíčku ve Střední Evropě.

Dne 28. října 2008 byl vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem a byl mu propůjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv.

Slavnostní mše svatá k příležitosti oslav narozenin se bude konat v olomoucké katedrále sv. Václava v sobotu 1. září 2018 od 10.30 hodin a hlavním celebrantem bude oslavenec. Po mši svaté bude v okolí katedrály malé občerstvení a příležitost k setkání.

Indie: Od masakru křesťanů v Kandhamalu uplynulo deset let

Indický arcibiskup John Barwa sloužil v sobotu slavnostní vigilii ve městě Bhuvanéšvar. Právě v těchto dnech totiž uplynulo deset let od výbuchu násilí proti křesťanům v regionu Kandhamal. 

Hinduističtí extrémisté obvinili tamější věřící z vraždy hinduistického vůdce Svami Lakšmananandy Sarašvatiho a čtyř jeho stoupenců. I když maoističtí povstalci potvrdili, že vraždu mají na svědomí oni, protikřesťanské násilí pokračovalo celé měsíce.

Toto pronásledování křesťanů je považováno za nejhorší útok za posledních 300 let. Kvůli němu muselo ze svých domovů uprchnout 56 tisíc křesťanů, přičemž mnoho z nich zahynulo v lesích hladem a uštknutím hady. Indičtí křesťané si připomněli tento strašný masakr svých bratří a sester ve víře pamětní mší s úmyslem díkůvzdání, usmíření a milosti.

Za vraždu Lakšmananandy bylo odsouzeno sedm křesťanů, z nichž šest je negramotných včetně jednoho mentálně postiženého. O jejich propuštění usiluje online kampaň www.release7innocents.com.

Indonéský prezident požádal katolíky, aby pomohli uchovat národní rozmanitost

Indonéský prezident Joko Widodo navštívil ústředí Biskupské konference Indonésie v Jakartě, aby se dozvěděl více o situaci tamějších křesťanů. Během setkání vyzval katolickou komunitu, aby byla nápomocná při uchování rozmanitosti indonéského národa. Každý biskup pak dostal příležitost informovat prezidenta o situaci ve své diecézi.

„Prezident nevyzdvihnul žádné specifické téma během setkání. Prostě chtěl slyšet přímo od katolíků o problémech, kterými se zabývají,“ řekl arcibiskup Ignatius Suharyo. Dále řekl, že prezident Widodo chce také navštívit Vatikán.

Indonésie, která je největším souostrovím na světě, je domovem bezpočtu etnických, náboženských a jazykových skupin. Kromě toho zde žije vůbec největší muslimská populace. Indonéský národ představuje v současnosti dobrý příklad harmonie, tolerance a jednoty díky efektivnímu systému státní správy. Většina muslimů v Indonésii patří mezi umírněné, avšak image tolerantního národa podkopává působení islamistických radikálů a šíření netolerance, která ohrožuje jeho jednotu v rozmanitosti.

Prezident prohlásil, že všichni, kdo v minulosti bojovali za indonéskou nezávislost a svobodu, zvítězili, protože odmítli politické, etnické, náboženské a třídní rozdíly.

Vyšly knižní rozhovory s Václavem Malým

Biskup Václav Malý je důležitou osobností českého katolického prostředí. Nedávno vyšla kniha rozhovorů, které s ním vedl spisovatel a pedagog Jindřich Kabát. Světící biskup pražský se vyjadřuje k otázkám víry, společnosti, dětství a k současné politické situaci.

Václav Malý krátce po vysvěcení na kněze podepsal Chartu 77, byl členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, nemohl vykovávat kněžskou službu a strávil sedm měsíců ve vězení, jelikož byl obviněn z podvracení republiky. V letech 1980-86 pracoval jako topič v pražských hotelech a od roku 1981-82 byl mluvčím Charty 77, v roce 1989 byl také mluvčím Občanského fóra. Po revoluci se Václav Malý pohyboval v pražských farnostech a v roce 1997 přijal biskupské svěcení. Je členem Komise pro kněžstvo a předsedou Rady Iustitia et Pax a Rady pro krajany v zahraničí.