Připomínka okupace v Rádiu Proglas 

V pořadu studia Hroznata zazní vzpomínky a střípky osobních zážitků tří plzeňských pamětníků Josefa Říhy, Karla Ženíška a Josefa Kašeho na toto těžké období přímo v den výročí v úterý 21. srpna ve 20.15. K 50. výročí okupace Československa natočila Kateřina Rózsová rozhovor s pražským pomocným biskupem Václavem Malým. Ten zazní krátce po 8. hodině ranní a v repríze ve 22 hodin.
Rozhovor s předsedou opavské pobočky Konfederace politických vězňů plukovníkem Antonínem Zelenkou bude vysílán ve středu 22. srpna ve 20.15.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, kompletní program, audioarchiv a další informace naleznete na www.proglas.cz.

Rozloučení s padlými vojáky

Úterní pohřeb Martina Marcina (*1982) zahájil přelet letounů Alca nad chomutovským náměstím, smuteční rozloučení, které se konalo v kostele sv. Ignáce, vedl npor. Vladimír Moravec, kaplan 41. mechanizovaného praporu Žatec. Posledního rozloučení se zúčastnil, jako všech ostatních, ministr Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu Armády České republiky genpor. Aleš Opata.

Kamilem Benešem (*1990) proběhlo rozloučení v kostele svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou, zádušní mši svatou celebroval Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. Slavnostní průvod doprovodil padlého hrdinu na místní hřbitov.

S nejmladším z vojáků Patrikem Štěpánkem (*1993) se loučili lidé v pátek odpoledne v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni. Husitský obřad probíhalo po domluvě v dominikánském kostele. Uctít památku je možné v kapličce v Mokrouších u Plzně, odkud desátník pocházel.

Stále je možné přispět do vojenského fondu solidarity, který vyhlásil charitativní sbírku na pomoc rodinám padlých vojáků. Ten k dnešnímu dni čítá téměř 8 milionů korun. Přispělo již více než 4 a půl tisíce lidí. Více o fondu naleznete zde: http://www.fondsolidarity.army.cz/

Vatikán ke zneužívání dětí v Pensylvánii 

Tiskové středisko Svatého stolce vydalo ve čtvrtek (16.8.) prohlášení reagující na úřední zprávu o sexuálních deliktech ve státu Pensylvánie, vydanou tamní Velkou porotou, což je úřad odpovídající našemu nejvyššímu státnímu zastupitelství.

"Tváří v tvář zprávě zveřejněné tento týden v Pensylvánii lze pocity vyvolané těmito hrůznými zločiny vyjádřit dvěma slovy: zahanbení a bolest. Svatý stolec přistupuje s velikou vážností k práci, kterou odvedla Investigating Grand Jury of Pennsylvania a k obsáhlé zprávě Interim Report, kterou vydala. Svatý stolec nedvojznačně odsuzuje sexuální zneužívání nezletilých. Delikty popisované ve zprávě jsou trestné a morálně zavrženíhodné. Tyto činy zradily důvěru obětí a okradly je o jejich důstojnost a jejich víru. Církev si musí z těchto tvrdých lekcí minulosti vzít poučení a odpovědnost by měli přijmout jak ti, co se zločinů dopustili, tak ti, kteří připustili jejich spáchání," stojí mimo jiné v prohlášení. 

Raport nejvyššího pensylvánského státního zastupitelství zahrnuje sexuální delikty kněží za posledních 70 let v šesti diecézích tohoto státu na severovýchodě USA. Vypočítává 301 delikventů z řad kněží a 1000 jejich obětí. Nejde však o nové případy, nýbrž o shrnutí těch, které byly již dříve denuncovány.

Světové setkání rodin začíná tento týden v Irsku

Po úterním zahajovacím ceremoniálu, který proběhne současně ve všech irských diecézích, bude v Dublinu probíhat od středy 22. do pátku 24. srpna první část setkání, kterou tvoří teologicko-pastorační kongres.
Na ten naváže v sobotní podvečer Festival rodin pojatý jako slavnostní koncert, kterého se zúčastní také papež František. Setkání vyvrcholí pontifikální mší svatou v neděli dopoledne. Světového setkání rodin se zúčastní také česká delegace vedená biskupem Mons. Josefem Nuzíkem a zástupci Národního centra pro rodinu. Celkem vyrazí do Irska cca sedmdesát českých poutníků.

Pray for WYD!

Každý dvaadvacátý den v měsíci je dnem modlitby za světové dny mládeže v Panamě. Každý je srdečně zván se připojit! #prayforWYD

Nebojte se dát pravou lásku na první místo!

Minulý víkend proběhlo v Římě předsynodální setkání italské mládeže s papežem Františkem a italskými biskupy. Zúčastnilo se ho asi 70 000 mladých lidí ze všech italských diecézí, mnozí připutovali společně se svými biskupy a kněžími do Říma pěšky. 

Pouť pod názvem „Tisíce cest do Říma“ zorganizovala Italská biskupská konference v rámci přípravy Synody o mládeži, která se bude konat letos v říjnu a jejímž tématem bude „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Mimo jiné papež promluvil o snech a odvaze. „Sny jsou důležité, pomáhají nám dívat se dál, za horizont a pěstují v nás naději v každodenní činnosti. A sny mladých jsou nejdůležitější ze všech. Mladý člověk, který neumí snít, je mladý anestetizovaný; nepochopí život, sílu života,“ řekl papež na úvod a vyzval mladé, aby se snažili o to, aby se jejich sny staly jejich budoucností a pokračoval: „Toto je váš úkol: změnit sny dneška v realitu budoucnosti, a k tomu je potřeba odvahy.“