Rodinám vojáků zabitých v Afghánistánu teď může pomoci každý

Výbor Vojenského fondu solidarity spustil mimořádnou sbírku ve prospěch rodin vojáků Martina Marcina, Patrika Štěpánka a Kamila Beneše, kteří byli v neděli 5. srpna 2018 zabiti sebevražedným atentátníkem při hlídkové činnosti v Afghánistánu.

Přispívat můžete převodem na účet. č. 44665522/0800, VS 918 nebo DMS ve tvaru DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 (vyberete variantu dle toho, jakou částku chcete věnovat) na číslo 87777.

Sbírka potrvá do 31. srpna 2018.

Vojenský fond solidarity je určen pro všechny vojáky v obtížné životní situaci sloužící v Armádě České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Hradní stráži a Vojenské kanceláři prezidenta republiky ve spolupráci s Charitou Česká republika. Podporuje vojáky a jejich rodiny, kteří se ocitli v tíživé životní situaci od roku 2015.

Klášter Trapistek povýšil na opatství a má první abatyši

Trapistický klášter sester v Poličanech u Neveklova byl povýšen na opatství v den slavnosti výročí posvěcení kostela. O den později, 30. července, byla na dobu neurčitou za první abatyši zvolena Sr. Lucie Paola Tartara.

Sestry srdečně zvou na slavnostní benedikci nově zvolené abatyše, kterou bude udílet Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář. Obřad se uskuteční ve středu 22. srpna 2018, v den památky Panny Marie Královny, při mši svaté v 10.00 hodin. Sestry trapistky prosí o nahlášení účasti na slavnost do 13. srpna 2018 na e-mail: trapistkysekretariat@gmail.com, zvláště to platí pro kněze, kteří by chtěli koncelebrovat při mši svaté.

Papež František: Trest smrti je nepřípustný za všech okolností

Papež František schválil revizi článku 2267 Katechismu katolické církve týkající se trestu smrti. Podle nového ustanovení je nyní trest smrti nepřípustný za jakýchkoli okolností. Vatikán uvedl, že nový postoj k hrdelnímu trestu odráží názor papeže Františka, který trest smrti naprosto odmítá.

Dosavadní katechismus přitom trest smrti povoloval ve výjimečných případech - například, když to byl jediný způsob, jak ochránit zbytek společnosti. Dnes, kvůli vyspělému detenčnímu a vězeňskému systému, takové případy prakticky vymizely. 

Současné učení chce jasně zdůraznit, že církev respektuje každý lidský život. Je to v souladu s výrokem Jana Pavla II., že ani vrah neztrácí svou lidskou důstojnost a samotný Bůh je toho zárukou. 

Papež vyjádřil soustrast s oběťmi zemětřesení v Indonésii

Papež František zaslal soustrastný telegram představitelům církve a státní správy v Indonésii. Tam došlo v neděli na ostrově Lombok k zemětřesení. Úřady uvádí, že zahynulo nejméně 98 lidí a dalších 236 utrpělo vážná zranění. Otřesy půdy o síle sedmi stupňů zničily tisíce budov. Víc než 20 tisíc lidí ztratilo své domovy.

„Papež František se modlí především za pokoj všech zesnulých, uzdravení zraněných a za útěchu všech, kteří přišli o svoje milované. Povzbuzuje státní úřady a všechny, kteří se podílí na záchranných pracích a pomoci obětem neštěstí,“ stojí v telegramu, který jménem Svatého otce zaslal vatikánský státní sekretář Pietro Parolin.

Košice oslaví blahořečení Anny Kolesárové 

Slavnost blahořečení se bude konat na Stadiónu TJ Lokomotíva v Košicích a očekává se více než 30 000 poutníků. Přesný program oslav najdete např. na webu Církev.cz.  

Dne 7. března 2018 udělil papež František souhlas s udělením titulu blahoslavená. „V rámci procesu blahořečení bylo vyslechnuto 38 svědků a zpracováno 650 stránek dokumentů, které vážily 12 kilo,"prozradil vicepostulátor Juraj Jurica. 

Ve středu 22. listopadu 1944 procházelo dědinou vojsko Rudé armády. Během domovní prohlídky přišel do jejich domu opilý sovětský voják. Šestnáctiletá Anna se společně se svoji rodinou a ostatními lidmi ukrývala ve sklepě domu. Otec požádal Annu, aby v kuchyni připravila pro vojáka nějaké jídlo, ten ji ale začal obtěžovat a naléhal na ni, aby mu byla po vůli. Ona ho však i navzdory jeho hrozbám, že ji zastřelí, odmítla a radši si zvolila smrt.Vytrhla se mu z rukou a utekla zpět do sklepa. Rozzlobený voják ji pronásledoval, namířil na ni zbraň a řekl ji, ať se s otcem rozloučí, a hned poté před jeho zraky na ní vypálil dvě rány. Anna zemřela při svolávání svatých jmen Ježíše, Marie a Jozefa.

Kvůli neutichajícím bojům v dědině byla tajně pochovaná bez kněze na druhý den večer. Pohřební obřady vykonal místní farář Anton Lukáč až 29. listopadu 1944 a hned po pohřbu napsal do poznámek v Matrice zesnulých: Hostia sanctae castitatis (oběť svaté čistoty). 

Kardinál McCarrick rezignoval, je obviněný ze sexuálního zneužívání

Papež František přijal rezignaci amerického kardinála Theodora McCarricka, který je obviněný ze sexuálního zneužívání dětí a mladých mužů. Svatý otec jej zároveň suspendoval. „Papež František přijal kardinálovu rezignaci a nařídil pozastavení výkonu jeho služby. Dále mu uložil povinnost zdržovat se na určeném místě a věnovat se modlitbě a pokání, dokud obvinění proti němu vznesená nebudou objasněna v řádném církevním procesu,“ stojí v prohlášení Tiskového střediska Svatého stolce.

Skandál odstartovalo obvinění, že McCarrick před více než 50 lety sexuálně zneužil šestnáctiletého chlapce. Americké církevní úřady minulý měsíc došly k závěru, že nařčení je založeno na důvěryhodných informacích. Mezitím byla proti kardinálovi vznesena další podobná obvinění ze sexuálního zneužívání - jedno se týká jedenáctiletého chlapce a dalších několik mladých mužů, které údajně McCarrick obtěžoval v době, kdy se připravovali na svou kněžskou dráhu.

Sám kardinál se vyjádřil jen k prvnímu zveřejněnému případu a řekl, že si nevzpomíná na nic z toho, co je mu dáváno za vinu.