Rozpoznávat, interpretovat, volit jsou tři klíčová slova pracovního dokumentu Instrumentum laboris, který je podkladem pro Biskupskou synodu o mládeži.

Synoda o mládeži začne již za necelý měsíc v Římě, jednotlivá zasedání budou probíhat od 3. do 28. října 2018 a Českou republiku bude zastupovat plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Synoda byla svolána papežem Františkem, který zve ke společné diskuzi a hledání odpovědí na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.

Na předsynodním shromáždění, které se konalo od 19. do 24. března tohoto roku v Římě a kterého se účastnilo 300 mladých z celého světa, uvedl Papež František, že „jde o výzvu hledat nové cesty a vydat se po nich s odvahou a důvěrou, přičemž je třeba pevně hledět na Ježíše a otevřít se Duchu Svatému, aby tak omládla samotná tvář církve.“ 

Pro více informací můžete sledovat pod názvem #Synod2018 mezinárodní facebookovou stránkutwitterový instagramový účet.
Webové stránky v pěti světových jazycích naleznete zde: www.synod2018.va. Na facebooku můžete sledovat také českou diskuzní skupinu.

Text samotného dokumentu je rozdělen do tří částí zrcadlících členění rozlišovacího procesu: rozpoznávat, interpretovat, volit. Jeho plnou verzi v češtině si můžete přečíst zde. 


Rozpoznávat

První část se věnuje vidění a naslouchání. Vyžaduje, aby byla současné mládeži věnována pozornost s ohledem na odlišnost podmínek, ve kterých žije. Vyžaduje pokoru, blízkost a empatii, aby bylo možné se mladým lidem přiblížit a pochopit, jaké jsou jejich radosti a naděje, jejich smutky a úzkosti. 

Interpretovat

Druhá část se navrací k tomu, co jsme pochopili s pomocí interpretačních a hodnotících kritérií, a sice z hlediska víry. Hlavní kategorie nemohou být jiné než biblické, antropologické a teologické, vyjádřené v klíčových heslech synody: mládí, povolání, rozlišování povolání a duchovní doprovázení. Jako strategické se ukazuje vytvořit jakýsi výchozí bod z pohledu teologie, církve, pedagogiky a pastorace. Tím dojde k určitému zakotvení, které umožní vyhnout se impulzivnímu hodnocení. Samozřejmě máme ale na paměti, že „v církvi spolu žijí různé způsoby interpretace mnohých aspektů křesťanské nauky a křesťanského života“. Proto je nutné si uchovat otevřenou duchovní dynamičnost.

Volit

Jen ve světle přijatého povolání je možné pochopit, k jakým konkrétním krokům nás Duch Svatý volá, jakým směrem se máme vydat, abychom odpovídali na jeho volání. V této třetí fázi rozlišování je třeba prozkoumat pastorační nástroje a postupy, uchovat si nezbytnou vnitřní svobodu, abychom si zvolili to, co nám nejlépe umožní dosáhnout cíle, a abychom upustili od méně vhodných nástrojů. Jde tedy o operativní zhodnocení a kritické prověření těchto nástrojů, nikoli o posouzení hodnoty nebo významu, které tyto nástroje mohly nebo mohou mít za různých okolností a v různé době. Tato část bude moci určit, kde je nutná reforma, změna církevní a pastorační praxe, abychom se vyhnuli riziku zkostnatělosti.