Charles Balvo se vrací do České republiky

Minulý týden oznámilo tiskové středisko Svatého stolce, že papež František jmenoval apoštolským nunciem v ČR Mons. Charlese Daniela Balva - Američana z Brooklynu. 

Budoucí nuncius má za sebou mise například v Súdánu, na Novém Zélandu a v Oceánii, v Keni nebo při OSN.

Balvo anglicky, italsky, španělsky, francouzsky a vzhledem k tomu, že v minulosti působil jako rada Apoštolské nunciatury v České republice, disponuje i znalostmi češtiny.

Zdroj: Církev.cz 

Německá církev prosí za odpuštění

Tento týden zveřejnila Německá biskupská konference na plenárním zasedání ve Fuldě studii „Sexuální zneužívání nezletilých katolickými kněžími, jáhny a řeholníky“. Ze studie vyplývá, že v letech 1946 až 2014 bylo v Německu celkem zneužito 3 677 dětí a nezletilých a na zneužívání se podílelo celkem 1 670 katolických kněží. Tato čísla mohou být ale ještě větší. 

"Jsme šokováni, hluboce šokováni tím, co bylo u Božího lidu možné, skrze kněze, kteří mají přinášet poselství evangelia a pozvedat lid,“ uvedl na úvod zahajovací mše svaté kardinál Reinhard Marx, předseda Německé biskupské konference. 

Papež má lék proti pomluvám ve farnosti

V pondělí 17. září se sešla skupina francouzských studentů z diecéze Grenoble-Vienne s papežem Františkem.  „První věc, kterou farář musí udělat: být lidem nablízku,“ prohlásil mimo jiné papež. 

A poté dodal papež jedno doporučení: „Jaká by měla být první rada, kterou dá farář svým novým farníkům?“ a dodal: „Nešířit pomluvy. Prosím vás, farnost, která se naučí nešířit pomluvy je svatá.“

A poté přidal další historku: „Jeden francouzský farář mi vyprávěl, že ve farnosti žila jedna žena, která všechny pomlouvala, byla to prostě drbna. Její dům byl blízko oknu fary, takže mohla vidět i do kostela. Jednoho dne tato žena onemocněla a zavolala si kněze, kterému řekla: ´Otče, nyní nemůžu chodit na mši svatou, mohl byste mi nosit svaté přijímání?´ A co jí kněz na to odpověděl?: ´Ale paní, to není nutné, s tím vaším jazykem, který máte, ze svého okna dostanete až ke svatostánku!´" 

Z jednání Národní rady Papežských misijních děl

Ve čtvrtek 20. září 2018 proběhlo v Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové pravidelné jednání Národní rady PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy.

Národní ředitel Leoš Halbrštát představil aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Finanční pomoc je rozdělena na tři oblasti: péče o děti, bohoslovce a světové misie a v letošním roce míří tato pomoc celkem do 19 zemí světa. Jsou jimi Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Nigérie, Jižní Súdán, Madagaskar, Sýrie, Pákistán, Bangladéš, Indie, Filipíny, Srí Lanka, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay, Surinam. 

Od října také začne roční příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František

Nové kaple a kapličky v Česku 

V roce 2018 bylo vysvěceno již několik nových kaplí či byly požehnány ty, které se rekonstruovaly. Zajímavostí je, že lidé jednu z nich postavili za velké pomoci dobrovolníků, další je ze sibiřského dřeva a jedna zvonička byla přebudována na kapličku.  

V neděli 16. září byla vysvěcena Mons. Janem Vokálem kaple zasvěcená Panně Marii Karmelské v Sázavě na Vysočině. Z této obce pochází Mons. Zdenek Wasserbauer, který se slavnosti také účastnil. Kaple je jedinečná tím, že ji svépomocí vybudoval místní spolek Karmel Sázava za pomoci dobrovolníků a sponzorů. 

Novou kapli zasvěcenou sv. Anně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul v neděli 29. července v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Původní kaple byla zbourána kvůli špatnému stavu, na vybudování nové se podíleli dobrovolníci, kteří podle starostky Heleny Tučkové strávili na stavbě více než 11 750 hodin.

Za nápadem vybudovat v Krasové na Blanensku kapli stojí vědec Eduard Kejnovský. Nejedná se o klasickou zděnou kapli, ale o roubenou stavbu ze sibiřských borovic. 

V Ořešíně v neděli 17. června 2018 požehnal brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul novou mariánskou kapli v Ořešíně, která spadá do farnosti farnost Brno – Řečkovice. Ta byla původně zvoničkou a je přestavěna na kapličku.

O daších nových kaplích a kapličkách jsou další informace k dispozici na webu Církev.cz

Kardinál Duka se připojuje k výzvě za dobrou volbu

Kardinál Dominik Duka podpořil výzvu MUKLů (politických vězňů, tzv. mužů určených k likvidaci) před nadcházejícími volbami, která nabádá k odpovědné volbě v době, kdy jde dle politických vězňů o hodně. 

Na výroční pouti Konfederace politických vězňů na Hostýně 1. 9. 2018 zazněla výzva:

“A vám starším a již oprávněným voličům přeji šťastnou ruku při letošních podzimních volbách. Tentokrát jde skutečně o hodně! Nezapomeňme, že volíme vlastně ve svých představách sebe a své lepší já. Nepodlehněme iluzi, že máme vysokou životní úroveň a že nám populističtí politikové, toužící po moci, splní všechny sliby a nezotročí naše duše. Nerozhodujme ani podle náhlého popudu, ale vybírejme takové kandidáty, kteří hájí s úctou přirozený řád života, křesťanské hodnoty a rodinu jako základ národa a společnosti.” 

"S touto výzvou se plně ztotožňuji a považuji ji za autentickou výzvu nejen k politickým vězňům – MUKLům, ale i věřícím a všem občanům naší vlasti."

Dominik Duka