28. října 2018 si připomeneme Den vzniku samostatného Československa, státní svátek, při kterém letos zvláště pamatujeme na výročí 100 let naší novodobé státnosti. Jelikož jsou církve součástí naší společnosti, je zřejmé, že se tato připomínka bude týkat i nás.

 

Zdroj: Pixabay/CC0 Creative Commons

Pražská arcidiecéze

Modlitba za vlast v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
28. října od 16.00 hodin proběhne hodinová Modlitba za vlast v Praze. Přijměte pozvání k poděkování za sto let existence samostatného státu a prosbu za budoucnost této země.

Slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky
Slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky se uskuteční v řepském kostele sv. Rodiny 28. října 2018 od 17.00. Zazní skladby W. A. Mozarta, J. Suka, A. Dvořáka a dalších. Více na www.domovrepy.cz.

Na cestě ke svobodě. Komentované prohlídky Týnského chrámu v Praze
Komentované prohlídky tohoto chrámu v blízkosti Staroměstkého náměstí při příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa budou zaměřené převážně na předprvorepublikové umění 19. století a proběhnou 27. i 28. října. První den v 11.00 a 15.00, druhý pak dopoledne v 11.00.

Modlitba za domov 2018
Letošní ročník této ekumenické akce proběhne 28. října od 15.00 v kostele Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech (Kurunní 60, Praha 2). 

Každý 28. den v měsíci se věřící modlí od 16.15 hodin za národ také ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Litoměřická diecéze

Česká Lípa
28. října proběhne v českolipské bazilice Všech svatých od 19.00 hodin koncert ke 100. výročízaložení republiky. Zazní Smetanova Má vlast v podání Moravské filharmonie Olomouc, diriguje Štěpán Policer. 

Slavnost Rynoltických lip
26. října 2018 od 14.00 proběhne v rynoltickém kostele sv. Barbory Slavnost Rynoltických lip. V obci ležící mezi Jablonným v Podještědí a Hrádkem nad Nisou budou zasazeny lípy republiky, která budou součástí nové aleje nahrazující staré pokácené stromy, a požehnány opravené vitráže v kostele.

Století v Mostě
V neděli 28. října 2018 se bude od 15 hodin konat v Mostě pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Událost hudebně doprovodí Valdštejnovi trubači Litvínov a pěvecký sbor Clavis cordium.

Plzeňská diecéze

Biskupství plzeňské se letos poprvé připojuje k oficiálním plzeňským oslavám spojeným s 28. říjnem. Již v sobotu 27. října se můžete zúčastnit např. komentovaných prohlídek ve vybraných plzeňských kostelech. Prohlídky proběhnou opakovaně na několika místech, vstup je zdarma. Tentýž den, tedy v sobotu, máte jedinečnou možnost také k prohlídce budovy biskupství, v níž na vás čeká při příležitosti dne otevřených dveří bohatý program reflektující mj. i 25 let plzeňské diecéze. V sobotu mezi 10. a 16. hodinou bude otevřena také Meditační zahrada.

V neděli 28. října se pak můžete připojit k díkům a Modlitbě za naši vlast, kterou povede biskup František Radkovský. Podrobnější informace o akcích spojených s oslavami založení republiky najdete v kalendáři akcí na webu diecéze.

Brněnská diecéze

Generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek bude v neděli 28. října 2018 v 9.00 hodin předsedat v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužbě při příležitosti 100. výročí založení naší republiky.

Na výzvu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho se k modlitbám za vlast připojí také farnosti brněnské diecéze.

Ostravsko-opavská diecéze

Jubilejní oslavy budou probíhat 27. a 28. října na Masarykově náměstí a Slezskoostravském hradě. Součástí nedělního programu bude slavnostní mše svatá v katedrále Božského Spasitele v Ostravě od 9.30.

Královehradecká diecéze

V Trpíně odhalí 28. 10. pomník padlým vojákům
Za přítomnosti královéhradeckého biskupa Jana Vokála proběhnou zde, na pomezí Čech a Moravy, proběhnou oslavy 100. výročí vzniku ČSR. Součástí programu je i nedělní mše svatá ve zdejším kostele sv. Václava od 10.00, kterou bude celebrovat biskup Vokál.

Oslavy ve Vatikánu

Oslavy 100 let od založení Československa probíhají i za hranicemi naší republiky - kardinál Dominik Duka si tento historický okamžik připomněl už ve čtvrtek v Římě. Modlil se v bazilice sv. Petra u oltáře sv. Václava a uctil tam památku kardinála Josefa Berana, jehož ostatky se teprve tento rok v dubnu vrátily do své vlasti. Bazilikou sv. Petra pak zazněl Svatováclavský chorál a naše státní hymna. 

Večer v Lateránské bazilice zazněl jedinečný koncert orchestru Collegium 1704 a sboru Centre de musique baroque de Versailles u příležitosti 100 letého výročí ukončení 1. světové války. Na programu bylo mistrovské dílo Missa Salisburgensis od českého rodáka Heinricha Bibera.

Podrobnější rozpis akcí je k dispozici na webu Církev.cz