V závěru Synody o mladých lidech se biskupové vydali na pouť ke hrobu sv. Petra

Již tuto neděli 28. října bude po necelých čtyřech týdnech Synoda o mladých lidech slavnostně ukončena. Nyní se připravuje závěrečný dokument, o jehož konečné podobě budou tuto sobotu odpoledne synodní otcové hlasovat. Včera se ale biskupové společně s mladými účastníky synody a s dalšími mladými lidmi z římských farností vydali na pouť - rošli pěšky poslední 6 km dlouhý úsek staré poutní cesty via Francigena, spojující Canterbury s Římem. Pouť uzavřela slavnostní mše svatá v bazilice sv. Petra.

V dokumentu, který je rozčleněn do 173 paragrafů, bude zachována původní trojstupňová skladba, ale klíčová slovesa „Rozpoznávat, interpretovat a zvolit si“z Instrumentum laboris byla nahrazena hlavními body z evangelijního příběhu, kdy se Ježíš setkává s učedníky, kteří se ubírají do Emauz. Jedná se o tyto body: „Připojil se k nim; otevřely se jim oči; ještě tu hodinu se vydali na cestu“.

Tiskové středisko Sv. Stolce/Církev.cz

Papež František: Nepodceňujme přípravu na manželství

Ve své středeční audienci se dostal papež František v cyklu katechezí zaměřených na Desatero do druhé poloviny a věnoval se šestému přikázání „Nesesmilníš”. 

Nelze milovat jen do té míry, dokud je to pro nás ´výhodné´; láska se projevuje překročením hranic vlastního zájmu, když darujeme vše, bez výhrad,“ zdůraznil na začátku své katecheze papež František a citoval Katechismus katolické církve, kde je uvedeno, že „Láska chce být definitivní. Nemůže být ´až do nového rozhodnutí´.“ (KKC 1646)

Věrnost je znakem svobodného, zralého a zodpovědného lidského vztahu. A je důležitá i pro přátelský vztah; pravý přítel se pozná dle toho, že zůstane věrný, ať se děje cokoliv. „Je nebezpečné nazývat ´láskou´ nezralé vztahy s iluzí toho, že najdeme světlo života v něčem, co je, v nejlepším případě, jeho pouhým odrazem," uvedl dále papež František a upozornil na problém, kdy mnozí nadhodnocují fyzickou přitažlivost, která sama o sobě je Božím darem a má být cestou k autentickému a věrnému vztahu.

Papež zdůraznil, jak je důležité nepodcenit čas zásnub, který slouží k rozlišení a prověření kvality vztahu. Ve snoubencích musí dozrát jistota, že v jejich vztahu je přítomna „Boží ruka", která je bude řídit a doprovázet a dovolí jim vyslovit: „S Kristovou milostí ti slibuji, že ti navždy zachovám věrnost."

Dále papež uvedl, že nelze považovat za „přípravu na manželství" tři nebo čtyři setkání na faře: „Ne, toto není příprava: toto je falešná příprava. A zodpovědnost těch, kteří to takto praktikují, padá na ně: na kněze a biskupa, který tuto přípravu dovoluje. Příprava musí být zralá a chce svůj čas. Manželství není formální akt: je to svátost. Proto je potřeba se na ni připravit pravým ´katechumenátem´."

Je mnoho oblastí, ve kterých nás může šesté přikázání zachránit. Věrnost je stylem života, která se projevuje i v naší práci, slovech, která upřímně říkáme, ve stálosti našich myšlenek a činů. Ale k dosažení těchto ideálů krásného života nestačí naše lidská přirozenost, je zapotřebí, aby Boží věrnost vstoupila do naší existence (Tiskové středisko Svatého stolce, Církev.cz).

Papež František se modlí za oběti železničního neštěstí v Indii

Papež František vyjádřil soustrast s oběťmi železničního neštěstí v Indii, při kterém zahynulo nejméně 60 lidí. Telegram odeslal v neděli jménem Svatého otce vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Papež František v kondolenčním dopise zdůraznil svojí hlubokou solidaritu s oběťmi tragédie v severoindickém státě Paňdžáb.

„Jeho Svatost žehná všem zraněným a jejich blízkým a také zástupcům státní správy a pracovníkům záchranných složek. Všem vyprošuje dar zdraví, síly a pokoje,“ stojí v dopise.

K neštěstí došlo minulý pátek, kdy osobní vlak ve vysoké rychlosti najel do davu lidí, kteří se shromáždili na kolejích, aby pozorovali ohňostroj při příležitosti populárního hinduistického svátku dašahra. S ohledem na počet obětí se jedná o nejhorší železniční neštěstí, ke kterému letos v Indii došlo.

O čem se jednalo na plenární konferenci biskupů? 

Čeští a moravští biskupové se sešli 23.-24. října v Dolních Břežanech na svém již 115. plenárním zasedání.

  • Zástupce apoštolské nunciatury Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien informoval o příjezdu nově jmenovaného nuncia pro Českou republiku - Mons. Charlese Balva, který by se měl oficiálně ujmout svého úřadu v řádu týdnů.
  • Rozloučila se bývalá předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí sr. Vojtěcha Zikešová a poprvé se jednání účastnila její nástupkyně, dominikánka - sr. Krista Chládková. Ta mimo jiné představila nový web řehole.cz, který detailně prezentuje činnost ženských řeholních společenství v České republice. 
  • Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl mluvil o akci "Red Wednesday – Červená středa", jejíž nultý ročník proběhne 28. listopadu 2018 v Praze. Jde o symbolickou připomínku utrpení těch, kteří jsou ve světě pronásledovány za svoji víru. Letos budou prvně i v Praze nasvíceny červenou barvou (barvou křesťanských mučedníků) některé budovy a uskuteční se další doprovodné aktivity.
  • Jan Graubner poděkoval všem diecézím a dalším subjektům, které se účastnily sbírky Charity ČR určené na pomoc zemím Blízkého východu. Celková částka, která byla vybrána přesáhla 12 milionů 230 tisíc korun. Peníze by měly pomoci křesťanům z těchto zemí se vrátit zpět do jejich domovů.

Jak Charita pomáhá ženám?

Ženy jsou více ohroženy chudobou a domácím násilím než muži. Proto ženám pozornost věnuje také Charita Česká republika (prostřednictvím jednotlivých místních Charit). Ženy také tvoří přibližně 80 % zaměstnanců Charity.

Například: v České republice mají ženy v průměru o 22,5 % nižší platy než muži, jak ukazuje průzkum Eurostat Gender pay gap, což je druhý největší rozdíl v Evropské unii. Na ženách rovněž obvykle leží hlavní tíže péče o domácnost a děti. Pokud se rozpadne rodinné soužití, ocitají se často v těžko řešitelných situacích.

Pro ženy, které přijdou o bydlení, má Charita 42 azylových domů pro matky (v menší míře ale i pro otce) s dětmi v tísni, v nichž bylo během roku 2017 ubytováno 1 193 rodin (celkem 3 881 uživatelů). V Praze 1 bylo nedávno otevřeno Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi.

Samotné ubytování však nestačí, proto Charita poskytuje i sociální bydlení, zatím v 57 bytech.

Ženy v seniorském věku

Charita pečuje o ženy v každém věku a nezáleží na jejich sociálním postavení. Do situace, kterou už dotyčná nedokáže sama či s pomocí rodiny řešit, se může dostat třeba kvůli ubývání sil ve stáří. Ženy v seniorském věku anebo lidé s postižením jsou klienty zejména terénní pečovatelské služby(128 středisek) a terénní zdravotní péče (87 středisek).

Magdala. Jeden příklad za všechny

Dvě desetiletí se Arcidiecézní charita Praha věnuje pomoci ženám, obětem násilí. V uplynulém roce poradna Magdala pomohla přes 300 obětem domácího násilí. Obrací se na ní ženy, které fyzicky i psychicky týrá vlastní životní partner a ženy nucené k prostituci.Magdala dokáže nabídnout utajené ubytování, kde jsou žena a děti chráněny před partnerem, který vůči nim páchal násilí.

Úmysly modliteb s papežem pro příští rok

Česká pobočka Apoštolátu modlitby zveřejnila evangelizační a národní úmysly pro modlitbu na celý rok 2019. Jejich přehled je k dispozici online nebo jako soubor ke stažení a vytisknutí