Uvažujete o studiu či bádání v Německu? Můžete využít stipendia KAAD!

Do 15. ledna roku 2019 můžete žádat o stipendium od německé katolické organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD).

Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mladých badatelů. Primárně se nabídka obrací na katolické křesťany, je však otevřená také uchazečům z jiných křesťanských konfesí. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech, v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení.

Délka stipendia činí 2-36 měsícůVýše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,-EUR/měsíčně, včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění. Více informací o programu najdete na stránkách KAAD

Papež František: Nikdo není vlastníkem majetku, ale jeho správcem

Ve své pravidelné audienci se papež František zaměřil na sedmé přikázání „Nepokradeš“. Vyzdvihl, že každé bohatství, které má být dobré, musí mít sociální rozměr, neboť to, co opravdu vlastním, je to, co mohu darovat. 

Neexistuje na světě žádná kultura, ve které by krádež a zneužití majetku druhého byly legitimní, ve skutečnosti je citlivost člověka velmi opatrná k obraně vlastnictví," řekl papež na úvod s vyvětlením, že by se rád více zaměřil na hlubší význam tohoto přikázání ve světle křesťanské moudrosti.  

Bohatství světa je dnes v rukách menšiny, zatímco bída a utrpení se týká většiny," dodal papež a uvedl, že hlad není způsoben tím, že by na zemi chybělo jídlo, spíše naopak se někde jídlo ničí a vyhazuje.

Každé bohatství, které má být dobré, musí mít tedy sociální rozměr," zdůraznil dále papež a vysvětlil, že „vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří, správce Prozřetelnosti." (KKC 2404) (...)Nikdo tedy není vlastníkem majetku, ale jeho správcem, což sebou přináší i díl zodpovědnosti

(Delší text audience je k dispozici na webu Církev.cz)

Mše za oběti sexuálního zneužívání

18. listopadu si připomeneme Evropský den na ochranu dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. V rámci katolické církve budou v tento den slouženy mše svaté za oběti sexuálního zneužívání v dětství, zvláště za ty, kteří byli zneužiti služebníky církve.

Praha: kostel svatého Karla Boromejského (Vlašsská 36) od 10.00 hodin, celebruje Marek František Drábek
Plzeň: kostel svatého Jana Nepomuckého od 9.00 hodin, celebruje P. Bogdan Stępień.

Česká pomoc v Iráku 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se společně s dalšími lidmi vydal do iráckých měst zničených bojovníky tzv. Islámského státu, aby zmapoval potřeby obyvatel v místech poznamenaných válečnými událostmi.

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 česká delegace navštívila město Mosul, svého času baštu Islámského státu. Provedl je zde místní arcibiskup Yohanna Petros Mouche. V předchozích dnech zástupci ČR (kromě arcibiskupa Graubnera též ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, ředitel TV Noe P. Leoš Ryška a poslanec Marian Jurečka) navštívili také Irbíl nebo Karakoš. 

Zdroj: Církev.cz/ Archiv TV Noe

 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na listopad

I v tomto měsíci se můžeme zapojit do Celosvětové modlitby s papežem Františkem. Tématem k promýšlení má být snaha, abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází.

Život je pro všechny neustálým povoláním k vyjití: z mateřského lůna, z rodného domu, z dětství k mladosti, z mladosti k dospělosti až k vyjití z tohoto světa. Také pro služebníky evangelia je život neustálým vycházením: z rodinného domu tam, kam nás pošle církev, od jedné služby do druhé; neustále jsme na cestě k cíli, kde jsme vyhlíženi. (...)

Žijme zvěstí, která se rozezní i v noci a kterou budeme moci plně přijmout ve chvíli smrti: „Ženich je tady! Jděte mu naproti! (Mt 25,6). Jako je setba posuzována podle sklizně, tak je životní cesta určována cílem. Život, je-li cestou vstříc ženichovi, je tedy časem, který je nám dán, abychom rostli v lásce. (...)

Ptejme se: Žiju jako někdo, kdo se připravuje na setkání s ženichem? Nezůstala za všemi těmi setkáními, organizačními aktivitami a jednáními naší služby zapomenuta niť, která tvoří celé tkanivo, totiž očekávání ženicha? Středem nemůže být nic jiného než srdce milující Pána. Pouze tak bude viditelné tělo naší služby neseno neviditelnou duší. (...)

Jak si letos připomenout Den Bible?

Na neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible, který se tradičně slaví týden před Slavností Ježíše Krista Krále.
V tento den se koná sbírka na podporu biblického apoštolátu. Podle rozhodnutí České biskupské konference náleží 25 % výnosu této sbírky Českému katolickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti.

A jak si připomenout Den Bible ve farnosti, v hodině náboženství nebo v rodině? 
Aktivity do farnosti, do rodiny i do společenství nabízí například portál Biblické dílo.cz