Letošní Noc kostelů připadá na pátek 24. května a v České republice se bude konat již po jedenácté. Od února bylo zahájeno přihlašování kostelů a modliteben a diecéze také vyzývají k objednání propagačních materiálů. Mottem letošního ročníku je verš z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 30,29).

V loňském jubilejním desátém roce se v ČR do Noci kostelů zapojilo celkem 1515 kostelů a modliteben a organizátoři zaznamenali bezmála půl milionu návštěvnických vstupů za jediný večer. Připraveno bylo více než sedm a půl tisíce programů pro všechny skupiny návštěvníků!

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

K připojení do Noci kostelů 2019 jsou pozvány všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR.

K přihlášení kostela do Noci kostelů 24. 5. 2019 je třeba:

1. respektovat CÍLE a TEZE 

2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.

3. duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2019 a aktualizaci informací o kostele.

Při přihlášení si můžete na webu objednat propagační materiály, uzávěrka objednávek je většinou do konce března nebo dubna.

Kontakty na koordinátory NK za jednotlivé diecéze najdete na www.nockostelu.cz