Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl

Ohrazuji se proti tvrzení v reportáži na webu Seznam Zprávy, že jsem věděl o případu sexuálního zneužívání kněze V. Z. v diecézi českobudějovické. O těchto skutečnostech jsem nebyl nikdy informován a odmítám tvrzení, že jsem něco věděl a nekonal.

Jsem arcibiskupem pražským, a proto se mé kompetence a pravomoci vztahují pouze na záležitosti arcidiecéze pražské. Nepřísluší mi a ani nijak nemohu zasahovat do dění v jiných diecézích, to je vše v gesci sídelního biskupa dané diecéze. Tyto záležitosti nemůže řešit ani předseda ČBK, protože k tomu nemá oprávnění.

Pokud k těmto otřesným sexuálním deliktům v katolické církvi došlo, rozhodně nebráníme a nechceme bránit řádnému vyšetření. Naopak, aktivně usilujeme o prošetření podezření a spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení na potrestání pachatele. (Dominik Duka). 

Další vyjádření a reakce:

Papež František nepřijal abdikaci kardinála Barbarina

Kardinál Barbarin nabídl papeži Františkovi svojí rezignaci na úřad arcibiskupa v Lyonu. Učinil tak těsně po vynesení zatím nepravomocného rozsudku, kterým byl odsouzen k šestiměsíčnímu vězení podmíněně za neoznámení sexuálních deliktů, kterých se dopustil na nezletilých jistý francouzský kněz (Bernard Preynat) asi 20 let před jmenováním Philippa Barbarina arcibiskupem. Lyonský arcibiskup nadále trvá na své nevině a proti rozsudku se odvolal., ten ji však nepřijal.

V kauze údajného neoznámení trestného činu byl jednou kardinál Barbarin uznán nevinným již před třemi roky. I tehdy nabídl svoji abdikaci, kterou papež nepřijal.

Pozvání biskupa Vokála na národní pouť do Říma

Biskup Jan Vokál, předseda přípravného poutního výboru, zve všechny na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České, která se uskuteční pod záštitou ČBK ve dnech 11. až 13. listopadu 2019.

"Dnešní společnost svobodná je, ale mnohdy se zdá poněkud unavená, smutná, zklamaná a bez naděje. Po třiceti letech se z ní kamsi vytrácí pravá radost a vděčnost Pánu za možnost žít v plnosti víry nejen v soukromí, ale i veřejně, před světem. Proto se chceme společně znovu obrátit ke svaté Anežce (...) Chceme ji prosit, aby v nás stále probouzela onu radost a naději, aby nám ji stále vyprošovala a vracela," napsal biskup ve svém pozvání.  

Po 40 dnů bude možné zhlédnout restaurované Svaté schody na Lateránu

Po třech staletích budou Svaté schody na Lateránu zbaveny dřevěné nástavby, která je chránila od roku 1723. Restaurovaný interiér této největší pamětihodnosti spjaté s Kristovými pašijemi bude představen veřejnosti 11. dubna.

Restaurované schodiště Pilátova domu, které podle tradice přivezla roku 326 z Jeruzaléma císařovna Helena, bude vysvěcené ve čtvrtek před Květnou nedělí. Odkryto zůstane po 40 dní a následně se na ně opět vrátí restaurované dřevěné desky. Oprava tohoto uctívaného místa trvala 20 let a probíhala pod dohledem Vatikánských muzeí díky soukromým donacím a mecenášům ze sdružení Patronů Vatikánských muzeí.

 
Foto: Dguendel / CC BY 3.0, Církev.cz

Výprava Ekumenické rady církví na 37. německý evangelický Kirchentag v Dortmundu

Německé Kirchentagy (Dny církve) se konají od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů, od středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa. Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.
Přihlásit se na výpravu české ekumenické rady na Kirchentag 2019 je možné nejpozději do 30. března 2019. S partnerským sborem v Dortmundu připravujeme česko-německý večer s bohoslužbou a vystoupením Tensingu a českými kulinářskými specialitami. Na tržišti možností na Kirchentagu bude mít ERC prezentační stánek, na kterém budeme prezentovat církevní školství v ČR, práci komise pro české církevní dějiny v 17. století a také Ekumenickou radu církví v ČR a církve v ní sdružené. Více informací a přihlášky naleznete na www.ekumenickarada.cz/ktg2019