29. a 30. března proběhla na výzvu papeže Františka v církvi po celém světě iniciativa Tato iniciativa probíhá již šestým rokem pod patronátem Papežské rady pro novou evangelizaci zpravidla z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V rámci této akce zůstává v každé diecézi otevřen v dané dny alespoň jeden kostel 24 hodin, aby měl každý otevřenou příležitost k adoraci a ke svátosti smíření.                                                                             

V pátek 29. 3. sloužil papež František v Bazilice sv. Petra kající liturgii. Tím zahájil letošní průběh iniciativy „24 hodin pro Pána“. Letos byla jejím mottem Ježíšova slova z 8. kapitoly Janova evangelia: Ani já tě neodsuzuji (Jan 8,11).                                                                                                                       

V kázání při kající liturgii papež zmínil: Pro Boha je hříšník důležitější než hřích. Ježíš zůstává s ženou přistiženou při cizoložství. Jeho psaní prstem do písku se stává obrazem zákona, který Bůh již nepíše svým prstem na kamenné desky, ale přímo do lidského srdce.                                                                          

V Ježíši, vtěleném Božím milosrdenství, nastává čas psát do lidského srdce, dát naději lidské bídě; nepředepisovat ani tak zákony vnější, které často zanechávají Boha a člověka vzdálené od sebe, nýbrž zákon Ducha, který vstupuje do srdce a osvobozuje ho. Právě to se stalo oné ženě, která se setkala s Ježíšem, vrátila se k životu a jde, aby již více nehřešila (srov. Jan 8,11). Je to Ježíš, kdo nás silou Ducha svatého osvobozuje od zla, od hříchu, kterému zákon mohl bránit, avšak nikoli jej odstranit.

Pokud toužíme po osvobození od zla, je nutné, poskytnout prostor Pánu, který odpouští a uzdravuje. A činí tak především skrze svátost smíření. Zpověď je tedy přechodem od mizérie k milosrdenství, Božím zápisem do našeho srdce. Pokaždé znovu tam čteme, že jsme v Božích očích vzácní, že On je Otec a miluje nás víc, než my milujeme sebe.