Kam za svými biskupy?

V sobotu před Květnou nedělí proběhnou tradiční diecézní setkání mládeže. Letošním mottem jsou slova z Lukášova evangelia „Ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)  

Brněnská diecéze: program začne od 9.00 v katedrále sv. Petra a Pavla. Po zahájení setkání biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne dopolední program tradičně formou workshopů, přednáškových a besedních skupin. Odpoledne pokračuje společným kulturně-duchovním programem a vyvrcholí pontifikální bohoslužbou.

Českobudějovická diecéze: program začíná už v pátek registrací od 17.30 v Komunitním centru Máj, kde je i možnost přespání. V sobotu bude program pokračovat od 9.00 v salesiánském kostele sv. Vojtěcha a přilehlém středisku ve Čtyrech Dvorech. Část programu bude paralelní pro středoškoláky a vysokoškoláky.

Královéhradecká diecéze: Program začne v 9.00 ve Filharmonii na Eliščině nábřeží a pokračovat bude od 15.00 mší sv. v katedrále Svatého Ducha.

Litoměřická diecéze: setkání začíná v pátek v 18.00 mší sv. v kapli DDKT a ve 20.30 Křížovou cestou poslepu v kostele sv. Ludmily. Dopolední program v sobotu začne v 9.00 v kině Máj.

Olomoucká arcidiecéze: Setkání se letos uskuteční v Přerově. Začne v pátek 12. dubna ve 20.00 v budově nedaleké ZŠ (U Tenisu 4) a součástí bude večer chval. Program bude pokračovat v sobotu 13. dubna v 9.00 ve sportovní hale (U Tenisu 16). 

Ostravsko-opavská diecéze: Setkání proběhne ve Frýdku. Program začne v pátek v 19.00 a v sobotu bude pokračovat v 8.30. Odpoledne bude následovat blok workshopů a posezení s biskupem Martinem Davidem.

Plzeňská diecéze: Od pátku je od 20.00 na programu Večer chval v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích. Přihlášení budou mít zajištěn nocleh u salesiánů. V sobotu se pokračuje na Gymnáziu na Mikulášském náměstí. 

Pražská arcidiecéze:  Setkání se letos uskuteční v Praze-Kunraticích na Kostelním náměstí a v centru Nazaret. Sobotní program začne v 9.30.

Na Velký pátek se uskuteční sbírka pro Svatou zemi

Prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri zaslal na začátku postní doby dopis ohledně sbírky pro Svatou zemi, ve kterém žádá o finanční pomoc a solidaritu s jeruzalémskou církví. Sbírka na pomoc Svaté zemi se bude konat i letos na Velký pátek.


Zdroj obrázku: Pixabay. CC0 Creative Commons

Na Svatém Kopečku bude znít opět italština

Před sto lety se pro desítky rakouských Italů – především žen, dětí a starců – stal neplánovaným domovem Svatý Kopeček a okolní obce. Byli evakuováni z okolí jihotyrolského Tridentu rok po vyhlášení první světové války. Před odchodem z domova počítali s tím, že odjíždějí jen na krátkou dobu, nakonec ale na Svatém Kopečku, v Olomouci a okolních obcích zůstali téměř čtyři roky. 

Jejich osudy nyní připomenou „Italské dny“ 3. až 6. května 2019 v Olomouci a na Svatém Kopečku. Jejich podrobný program je k dispozici zde.

Vyjeďte studovat do Německa!

Do 30. června 2019 můžete žádat o stipendium od německé katolické organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD).
Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mladých badatelů. Primárně se nabídka obrací na katolické křesťany, je však otevřená také uchazečům z jiných křesťanských konfesí. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech, v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení.

Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění. O žádostech bude rozhodnuto v září. 

Mariino jídlo sytí z České republiky již 20 500 dětí

Organizace Mary´s Meals (Mariino jídlo) celosvětově sytí více než 1,4 milionů dětí, aktuálně v 18 zemích, z toho Česká republika již 20.500 dětí. Vizí této organizace je, aby každé dítě dostalo jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a aby ti, kteří mají více než potřebují, se dělili s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.

Pokud se chcete potkat s Mary´s Meals, můžete vyrazit 8. května na národní pouť na Hostýn, nebo na Charismatickou konfernci v Brně.