Plzeňský Prazdroj přivezl pivo pro papežský stůl

Počátkem Svatého týdne dorazila do Vatikánu dodávka s 2019 lahvemi požehnaného piva Pilsner Urquell. Počet láhví se symbolicky řídí letopočtem a ingredience, z nichž se pivo vaří, tradičně požehnal na popeleční středu plzeňský biskup Tomáš Holub.  Z rukou velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji pivo symbolicky převzal substitut Státního sekretariátu Svatého stolce Mons. Edgar Peña Parra.

Zástupci Plzeňského Prazdroje vse ve středu po Velikonocích zúčastnili generální audience papeže Františka. Na audienci s sebou přinesli kříž zhotovený z dubového dřeva z historických sudů pivovaru určený pro varnu Plzeňského Prazdroje. Jeho Svatost František unikátní kříž požehnal a poděkoval za dodávku piva.  Ochutnávky požehnaného plzeňského piva se pouději zúčastnili zástupce Svatého stolce, Maltézského řádu, diplomatický sbor a čeští krajané.

Každoroční darování velikonočního piva Pilsner Urquell pro Svatý stolec připomíná historické dodávky plzeňského piva do Vatikánu za pontifikátu Lva XIII. v 19. století. Tehdy papežův osobní lékař doporučil Lvu XIII. pít pivo ze zdravotních důvodů.

Papež vyzval k modlitbě a solidaritě pro Srí Lanku

Při pondělní modlitbě Vesel se, nebes Královno (Regina Coeli), která v době velikonoční nahrazuje modlitbu Anděl Páně, vyjádřil papež František svoji blízkost lidu Srí Lanky, který je zraněný velikonočními útoky. Při  útocích na hotely a kostely v různých lokalitách ostrova zemřelo dosud více než 350 lidí a 500 jich bylo zraněno.  

Úřady připisují masakr, kvůli němuž byl v zemi vyhlášen výjimečný stav, místní islamistické skupině "National Thowheeth Jama’ath" (Ntj) s kontakty v zahraničí.

„Drazí bratři a sestry, rád bych znovu vyjádřil svoji duchovní a otcovskou blízkost lidu Srí Lanky. Jsem velmi na blízku svému drahému bratrovi, kardinálovi Malcolmovi Ranjith Patabendige Don, a celé arcidiecézi Kolombo. Modlím se za všechny oběti a zraněné a prosím všechny, aby neváhali nabídnout tomuto drahému národu veškerou potřebnou pomoc. Věřím, že všichni odsoudí tento teroristický, nelidský, neospravedlnitelný čin,“ řekl papež. 

Prohlášení ke zdanění peněžitých náhrad církvím

Společné prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí ke schválení zdanění tzv. církevních restitucí z 24. 4. 2019:

Poslanecká sněmovna 23. dubna 2019 schválila zdanění peněžitých náhrad (...) Změna zákona nejen že způsobí církvím vážné finanční obtíže, ale pro některé menší církve může být dokonce likvidační. Tato novela se nám jeví jako nemravná a je ve své podstatě protiústavní.

 (...) Tímto krokem se relativizují jistoty právního státu a na Ústavní soud se spoléhá nikoli jako na pojistku demokracie, ale jako na prostředek řešení důsledků nezodpovědných politických rozhodnutí. Bohužel se jedná o vítězství populismu nad zdravým rozumem a principy právního státu. (...) Ani tento krok politické reprezentace však nemůže zabránit připravenosti církví a náboženských společností naplňovat své poslání ve prospěch člověka a společnosti, a v úctě k Bohu. 

Sbírka na obnovu katedrály Notre-Dame

„Arcidiecéze pařížská přišla ve Svatém týdnu o svůj biskupský kostel, kde se měl arcibiskup Michel Aupetit setkat na Zelený čtvrtek se svými kněžími, vést Velkopáteční obřady a slavit Kristovo Zmrtvýchvstání. Církev v České republice soucítí s pařížskou arcidiecézí a chce vyjádřit svoji podporu nejen modlitbou, ale i finanční pomocí,“ řekl P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK a dodává: „Přestože je tato katedrála vlastnictvím francouzského státu, arcibiskupství se podílí svými sbírkami na její obnově a nyní i na záchraně, a proto je na místě směřovat výtěžek této sbírky pařížské místní církvi.“

Číslo konta sbírky na opravu katedrály Notre-Dame v Paříži: 5304779730/2700
Variabilní symbol: 910770
Dary jsou odečitatelné od základu daně z příjmu a dárcům bude na vyžádání vystaveno potvrzení (kontaktujte: ekonomicke@cirkev.cz)