Zbývá 98 dní do připravovaného Celostátního setkání animátorů! Tentokrát se setkání uskuteční v Chotěboři od úterý 13. do neděle 18. 8. 2019. Zváni jsou všichni mladí ve věku 16-24 let, kteří touží načerpat, více poznat Boha, sebe, druhé a rozvinout svá obdarování! Setkání je připravováno především pro mladé, kteří se věnují, nebo by se chtěli věnovat šíření evangelia a službě druhým v církvi a ve společnosti.

Motto letošního setkání zní: „S Janem za Ježíšem“. Postavou, která bude „průvodcem“ setkání animátorů, je mladý učedník Jan, ten, kdo měl ke Kristu velmi blízký vztah. Během poslední večeře byl nejblíže Ježíšovu srdci, jako jeden z mála stál pod křížem až do posledního okamžiku Ježíšova pozemského života a jako první z učedníků doběhl k prázdnému hrobu… „Janem“ může být každý z nás. Každý z nás je zván, aby Kristu věnoval celé své srdce stejně tak, jako to udělal on. 

Jaký bude program?

Program setkání se skládá z modliteb, mší svatých, společného inspiračního a zábavného programu, volného času pro setkávání a budování přátelství s ostatními animátory. A samozřejmě kreativního trávení volného času - účastníci se mohou těšit mimo jiné na koncert kapely Way to go. Novinkou oproti předchozím celostátním setkáním animátorů jsou také takzvané „laboratoře“. Během setkání bude mít každý z animátorů možnost absolvovat důkladnou průpravu ve 2 z 8 témat (laboratoří), která si sám zvolí. Nabízená témata jsou: společenství, média, grafika & vizuál, modlitba, evangelizace, hudba, selfmanagement a komunikace. 

Více informací o možnostech účasti a programu najdete na stránkách setkání.  Duchovní přípravu na setkání naleznete v aplikaci SoundCloud.

Zdroj obrázku: Pixabay, Creative Commons