Prohlášení České biskupské konference k volbám do EP

European Parliament

Bratři a sestry, milí věřící,

 v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se v naší zemi budou opět konat volby do Evropského parlamentu. Evropská unie má svůj základ v mírových snahách po druhé světové válce a na jejím počátku stojí veskrze křesťanská snaha – vzájemné odpuštění a smíření tak, jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. (...) My do tohoto společného domu od roku 2004 patříme. Je to společný dům: soužití nemusí být vždy idylické a je jistě mnoho skutečností, které nás oprávněně mrzí nebo trápí. Ale je to náš dům, a proto jedinou možností, jak se zasadit o to, aby se nám v něm dobře žilo, je přiložit ruku k dílu. Proto Vás vyzýváme, abyste šli k volbám. (...)

K Evropě patří křesťanství (...) Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba volit takové osobnosti, které staví na tom, co je ryze Kristovo: pro něž vláda znamená službu a láska k bližnímu není jen pojem či gesto, nýbrž životní styl.

Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě.

(Zvýraznění textu je redakční. Plné znění poselství je k dispozici na stránkách Církev.cz)

Běží přihlašování na Celostátní setkání animátorů 2019!

Práce s médii, selfmanagement, péče o společenství nebo modlitba. To jsou některé z témat, na která se zaměří účastníci Celostátního setkání animátorů. S mottem „S Janem za Ježíšem“ se akce pořádaná po pěti letech uskuteční od 13. do 18. srpna v Chotěboři na Vysočině. 

Průvodcem po celou dobu setkání bude mladým účastníkům učedník Jan, který má inspirovat svým zápalem k životu s Kristem i svou houževnatostí pro službu. Setkávat se s ním však mohou mladí už teď prostřednictvím tříměsíční duchovní přípravy, která je dostupná nejen na oficiální stránce události, ale také v aplikaci iZIDOOR nebo ve formě podcastů na Spotify.

Více informací včetně přihlášky je dostupných na https://csa2019.signaly.cz/  nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/setkanianimatoru/.

Církev si připomene 50. výročí úmrtí kardinála Berana

17. května uplyne 50 let od úmrtí kardinála Josefa Berana a zároveň výročí jeho perzekucí komunistickým režimem. Jako připomínka těchto událostí se bude konat mezinárodní konference na téma Katolická církev v Československu ve 20. století - Kardinál Josef Beran a jeho doba s navazující projekcí filmu Kardinál Josef Beran. Proti proudu režisérky Jolany Matějkové v podvečer prvního konferenčního dne. V sobotu 18. května od 10.00 se pak bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vzpomínková mše.

Sdružení Ackermann-Gemeinde zve na česko-německé setkání do Landshutu

Občanské sdružení Ackermann-Gemeinde, které se věnuje usmíření mezi Němci, Čechy, Slezany a Slováky, zve ve dnech 1. - 4. srpna na česko-německé setkání do bavorského Landshutu. Hlavním tématem setkání je Evropa 1989 - Evropa 2019: Odvaha pro budoucnost.

Více informací najdete zdeUzávěrka přihlášek je 31. května 2019.

Vatikán uznal bosenské Medžugorje za katolické poutní místo

Papež František schválil vyhlášení bosenského městečka Medžugorje za katolické poutní místo, i když církev nepovažuje za prokázané zjevení, které se tam mělo odehrát.

"Vzhledem k velkému počtu lidí, přicházejících do Medžugorje, a hojným plodům milosti, které odtud vzešly, je toto rozhodnutí výrazem zvláštní pastorační pozornosti, kterou Svatý otec tomuto místu věnuje, aby usnadnil a podpořil dobré plody," oznámil vatikánský mluvčí.

Duchovní, kteří pouti do bosenské obce organizují, musejí být podle Vatikánu náležitě připraveni, aby se věřící při pouti vyhnuli "jakýmkoli zmatkům v chápání dogmatu".

Zdroj obrázku: Tiskové středisko Svatého stolce

Papež se setkal se zástupci Romů a Sintů

Ve čtvrtek 9. května se papež František sešel se zástupci italské romské komunity. Během setkání, které zorganizovala nadace pro migranty Italské biskupské konference, ujistil Svatý otec Romy a Sinty o své blízkosti a povzbudil je, aby neživili svá srdce zahořklostí, ale aby je měli otevřená, hledali naději u Boha a pokračovali dál s důstojností. Papež František také zdůraznil, že romská otázka není politický či sociální problém, nýbrž souvisí s odlidštěním naší společnosti: „To je dnešní problém – politické, sociální, kulturní či jazykové otázky jsou druhořadé. Problém spočívá v tom, že se mysl vzdálila srdci. Problém tkví v tomto oddálení.“

Ve světě žije zhruba 36 milionů Romů a Sintů, z toho téměř třetina v Evropě.

Pronásledování křesťanů se podle zprávy britské vlády blíží genocidě

Zpráva britské vlády o pronásledovaní křesťanů varuje, že v některých oblastech, zejména na Blízkém východě, hrozí „genocida“. To je jeden z předběžných závěrů zprávy o pronásledovaní křesťanů. Úřad s touto agendou vznikl v letošním roce a spadá pod ministerstvo zahraničí. 

Dokument varuje, že extremistické skupiny v místech, jako je Sýrie, Irák, Egypt, severovýchodní Nigérie a Filipíny, se snaží o vyhlazení křesťanů. „Důkazy ukazují nejen geografické šíření protikřesťanského pronásledování, ale také jeho rostoucí závažnost. V některých regionech se úroveň a povaha pronásledování pravděpodobně blíží k mezinárodní definici genocidy, podle toho, co přijala OSN,“ citoval zprávu portál Christian Today a Církev.cz.