Papež František: Světovou krizi působí záměna morálních a finančních účtů

Papež František vystoupil na setkání věnovaném klimatickým změnám a jejich průkaznosti ve vědě, technice a politice (Climate Change and New Evidence from Science, Engineering, and Policy), probíhajícím pod patronátem Papežské akademie věd. „V naší době se zdá, že zisk a ztráty jsou považovány za důležitější než život a smrt, a že čistý firemní zisk má přednost před nekonečnou hodnotou člověka,“ řekl papež František ve svém projevu obráceném k předsedkyni generálního shromáždění OSN, Maríi Fernanda Espinosa Garcésa, ministrům financí z mnoha zemí, kteří se včera v podvečer sešli v sídle Papežské akademie věd ve Vatikánských zahradách.

„Jste dnes na tomto místě, abyste se zamýšleli nad nápravou této hluboké krize vyvolané záměnou našich morálních účtů s našimi finančními účty. Jste tady proto, abyste napomohli k zastavení krize, která vede náš svět ke katastrofě.“

Papež nastínil také pět konkrétních cílů, o něž by mezinárodní společenství mělo usilovat: 

  • Cenit si toho, co je důležité, nikoli toho, co je povrchní; 
  • opravit naše národní hospodářství a podniky takovým způsobem, aby nevyvíjely již více aktivit, které ničí naši planetu; 
  • skoncovat s globální závislostí na fosilních palivech; 
  • otevřít novou kapitolu čisté a bezpečné energie, využívající obnovitelné zdroje jako je např. vítr, slunce a voda; 
  • jednat v hospodářské sféře prozíravě a odpovědně, abychom skutečně vycházeli vstříc lidským potřebám, šířili lidskou důstojnost, pomáhali chudým a osvobodili se od modloslužby peněz, působící tolikeré utrpení.

Apoštolát modlitby na červen je za životní styl kněží

Úmysl evangelizační: Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Když se křesťan setkává s životem kněží, velmi často jej napadají různé myšlenky. Jsme rychle náchylní k hodnotícím soudům, které jsou subjektivní a jsou mylně zaměňovány za skutečnost. Svatý Ignác má pěknou zásadu, že ve vztahu s druhým člověkem máme usilovat o to, abychom jej hodnotili v lepším světle. (...) Úkol kněze je veliký v tom, že je zaměřen ke všem bez rozdílu. Kněz bude takový, jaké budou naše modlitby, a také takový, jak o něm smýšlíme, mluvíme a jak ho hodnotíme. Často předkládejme kněze, se kterými se vídáme, do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slovy: „Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.“

Úmysl národní: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

Pokora sílí tam, kde je doprovázena pokáním a lítostí. Pokání a slzy tvoří spolu s pokorou trojlístek: nejvzácnější vlastností této vzácné a jedinečné trojice je to, že plní radosti přijímáme pokoření, po kterém duše natahuje ruce, jako by přijímala lék, který zmírňuje a odstraňuje její nemoci a závažné viny (svatý Jan Klimak). Papež František dodává, že není pravé pokory bez pokoření. (...)  (Plné znění úmyslů přináší česká pobočka Celosvětové sítě modlitby)

Další úspěch Noci kostelů 

Celkem 1 640 kostelů, kaplí a modliteben se po celé České republice v pátek 24. května otevřelo návštěvníkům. Loni zaznamenali organizátoři na půl milionu vstupů, letošní čísla budou zřejmě podobná. Do pondělní uzávěrky KT zveřejnily součet vstupů dvě diecéze – pražská a brněnská. A jen v těch zašlo do kostela 220 tisíc lidí (v obou shodně 110 tisíc). Zapojit se mohli do celkem 7 839 aktivit po celém Česku. 

Noc kostelů: ilustrační

Burkina Faso: teroristé znovu vraždili v kostele

V Burkina Faso došlo k dalšímu útoku na katolický kostel. Skupina osmi ozbrojených mužů vtrhla do kostela v Toulfé na severu země a zahájila palbu na shromážděné věřící. Čtyři lidé byli zabiti a další dva těžce zraněni. Jde o čtvrtý útok na křesťany za poslední měsíc.

Jak řekl pro Vatikánský rozhlas biskup Theophile Nare, ordinář diecéze Kaya, islamisté chtějí za každou cenu destabilizovat Burkina Faso. Na počátku zabíjeli především vůdce kmenů, nyní se soustředili na křesťany, věří, že takto se jim podaří rozpoutat krvavou válku mezi křesťany a muslimy. “My se však nedáme zlákat do této pasti. Rozhodli jsme se, že na násilí nebudeme odpovídat násilím,” říká biskup Nare.

Chystá se Svatoanežský dar pro Svatého otce a pamětní medaile

U příležitosti listopadové Národní svatoanežské pouti do Říma se chystá oficiální dar pro papeže Františka. 

Jednak půjde o finanční dar, který bude moci papež použít pro chudé, a jednak o skulpturu – korunu sv. Anežky České na kovovém podstavci. „Vytvoří ji umělec Daniel Ignác Trubač a bude mít formu monumentu, v němž budou zachyceny otisky prstů dárců a na jehož vrchol bude vložena koruna. Část otisků prstů donátorů bude vyvedena plasticky přímo v podstavci a další budou otisknuté na ručním papíře a vložené do schrány uvnitř,“ řekl P. Pavel Dokládal, jeden z organizátorů pouti. Každý z dárců také obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže podílel. Sbírku mohou od 1. června až do 31. srpna pořádat jednotlivé farnosti a poutní místa.