Foto: Soňa Pikrtová

Plzeňská diecéze o víkendu připravila již tradičně diecézní pouť, která také zároveň byla oslavou 80. narozenin emeritního biskupa Mons. Františka Radkovského, který je aktuálně v Karlových Varech na novém místě, kde bude vypomáhat farnostem v okolí. 

Celý program poutě odstartoval už v pátek programem pro mládež, který připravilo Diecézní centrum mládeže Plzeň. Mladí lidé tak měli možnost poznat areál kláštera premonstrátů a také přespat v krásných prostorách kláštera. 

Foto: Jan Sebján 

Mládež začala skupinovou hrou, kdy plnila různé úkoly. Například měli poznat, kolik má aktuálně plzeňská diecéze bohoslovců, jména mladých lidí v kavárně, ale také najít strom (lípu), který je uprostřed zahrady kláštera, zjistit, proč se klášteru a městu říká "Teplá", vytvořit si originální selfie atp. 

Večer měli mladí lidé možnost strávit čas s Bohem při chválách, které vedl LightHouse Worship, během tohoto večera byl přítomen i biskup Tomáš, který si nenechal ujít chvály a byl po celou dobu mezi mladými lidmi! Během chval také přišel povzbudit a promluvit k mladým lidem P. Vojtěch Kodet, který právě mluvil o tom, že než budeme hlásat evanglium, musíme sami projít "křtem v Duchu Svatém". 

Sobotní ráno už přijížděli farníci z celé Plzeňské diecéze, což znamená Plzeňský a Karlovarský kraj. Na úvod přivítal věřící poutě biskup Mons. Tomáš Holub a také opat tepelského kláštera Filip Lobkowicz. Účastníci poutě měli možnost jít na přednášku P. Vojtěcha Kodeta, která se nesla v duchu letošního motta Plzeňské diecéze "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium". V krásných velkých prostorách celého kláštera probíhal také program pro mládež a děti. 

Během celé slavnosti v klášteře měl také příležitost se prezentovat stánek Signály.cz, který nabízel nejen mladým lidem právě aktuální magazín, ale také se snažil promovat projekt Godzone (evangelizační turné). Biskup Mons. Tomáš Holub také potvrdil, že tento projekt jednoznačně podpoří. 

Foto: Ivan Coufalík 

V kostele také probíhala modlitba za celou diecézi, poutníci mohli také využít bohaté občerstvení a také autogramiádu knihy emeritního biskupa Mons. Františka Radkovského nebo také si projít výstavu Kardinála Berana.

Zakončení diecézní poutě proběhlo společným slavením eucharistie. Hlavním celebrantem byl Plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub a spolu s ním oslavovalo mši svatou skoro 1500 lidí z celé diecéze. 

Po mši svaté byla před kostelem oslava narozenin emeritního biskupa Mons. Františka Radkovského. Společnost BOHEMIA SEKT věnovala jak nealkoholické, tak alkoholické BOHEMIA SEKTY. Biskup Tomáš za celou diecézi předal píšťalu, která bude vložena do nových varhan v katedrále sv. Bartoloměje a na píšťale bude vyryt nápis - František Radkovský, první biskup Plzeňský. 

Video reportáž z programu naleznete - ZDE - 

Autor: Albín Augustín Balát 

Foto: Soňa Pikrtová
Foto:Soňa Pikrtová