S.MAGAZÍN

Z křesťanského světa

Zprávy a novinky z "křesťanského světa", promluvy a duchovní život.

Archiv 2018

Týden modliteb za jednotu: ekonomika

Pátý den: Hlasité volání o pomoc ze země předaleké Dt 1,19-35 Hospodin, váš Bůh, jde před vámi a nese vás. Ž 145,9-20 Hospodin podpírá všechny klesající. Jk 1,9-11 Bohatý pomine jako květ trávy. L18,35-43 Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: násilí

Čtvrtý den: Naděje a uzdravení Iz 9,1-6a Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bude bez konce. Ž 34,2-15 Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Zj 7,13-17 Bůh jim setře každou slzu z očí. J 14,25-27 Pokoj vám zanechávám. foto: www.flicker.com, Bruce…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: pornografie

Třetí den: Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého Ex 3,4-10 Bůh osvobozuje ty, kdo jsou v otroctví. Ž 24,1-6 Hospodine, jsme lid, který hledá tvou tvář. 1K 6,9-20 Proto svým tělem oslavujte Boha. Mt 18,1-7 Běda tomu, skrze koho přijdou svody. foto: www…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: otroctví

Druhý den: Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra Gn 1,26-28 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Ž 10,1-10 Hospodine, proč jen stojíš v dáli? Fm Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. L 10,25-37…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: cizinci

První den: Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské Lv 19,33-34 Budeš cizince milovat jako sebe samého. Ž 146 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Žd 13,1-3 Někteří, aniž to tušili, měli za hosty…

Celý článek

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Letošní texty pro Týden…

Celý článek

Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných

Právě 11. února, v den památky Panny Marie Lurdské, si připomínáme Světový den nemocných. Papež František v Poselství k tomuto dni svěřuje všechny nemocné na těle a na duchu Panně Marii. Mater Ecclesiae: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“…

Celý článek

Zprávy týdne: výzva biskupů k volbám prezidenta

Biskupové vyzývají: Pojďme k nadcházejícím prezidentským volbám! Milí přátelé, sestry a bratři, jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat…

Celý článek

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc leden

Papež František vybízí v tomto měsíci k modlitbě za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů. Zvláště za to, aby Pán přijal duše zemřelých, byl oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, také aby obrátil srdce…

Celý článek