S.MAGAZÍN

Z křesťanského světa

Zprávy a novinky z "křesťanského světa", promluvy a duchovní život.

Týden modliteb za jednotu: pornografie

Třetí den: Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého Ex 3,4-10 Bůh osvobozuje ty, kdo jsou v otroctví. Ž 24,1-6 Hospodine, jsme lid, který hledá tvou tvář. 1K 6,9-20 Proto svým tělem oslavujte Boha. Mt 18,1-7 Běda tomu, skrze koho přijdou svody. foto: www…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: otroctví

Druhý den: Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra Gn 1,26-28 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Ž 10,1-10 Hospodine, proč jen stojíš v dáli? Fm Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. L 10,25-37…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: cizinci

První den: Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské Lv 19,33-34 Budeš cizince milovat jako sebe samého. Ž 146 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Žd 13,1-3 Někteří, aniž to tušili, měli za hosty…

Celý článek

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Letošní texty pro Týden…

Celý článek

Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných

Právě 11. února, v den památky Panny Marie Lurdské, si připomínáme Světový den nemocných. Papež František v Poselství k tomuto dni svěřuje všechny nemocné na těle a na duchu Panně Marii. Mater Ecclesiae: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“…

Celý článek

Zprávy týdne: výzva biskupů k volbám prezidenta

Biskupové vyzývají: Pojďme k nadcházejícím prezidentským volbám! Milí přátelé, sestry a bratři, jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat…

Celý článek

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc leden

Papež František vybízí v tomto měsíci k modlitbě za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů. Zvláště za to, aby Pán přijal duše zemřelých, byl oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, také aby obrátil srdce…

Celý článek

Ptejte se biskupů! Signály mají Fórum církve

Měli by se věřící víc zapojovat do politiky? Na jaké konkrétní problémy by se měl biskupové víc zaměřit? Co se od církve v dnešní době očekává? Možnost pokládat biskupům a České biskupské konferenci dotazy nebo podněty k zamyšlení byla jedním z…

Celý článek

Studentské prezidentské volby ovládl Jiří Drahoš

První kolo Studentských prezidentských voleb proběhlo 12. a 13. prosince. Zapojilo se 397 středních škol z celé České republiky. Studenti si tak „nanečisto“ vyzkoušeli volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Výsledky včas odevzdalo…

Celý článek

Zpráv týdne: Betlém je symbolem soucitu

Betlém a vánoční strom jsou symbolem Božího soucitu, řekl papež Svatý otec poděkoval všem dárcům, kteří se podíleli na vytvoření vánoční atmosféry na svatopetrském náměstí v Římě. Dárci z celého světa přispěli k vybudování letošní scény Narození…

Celý článek