Již od blahořečení Jana Pavla II. v roce 2011 bylo mým snem zúčastnit se jeho svatořečení a tento sen se stal skutečností!


Po dlouhém putování, náročné a nekončící cestě, jsme v sobotu 26. dubna dorazili do Říma. Naše kroky nejprve vedly na Svatopetrské náměstí. Protože jsme do Vatikánu doputovali až kolem 17 hodiny, bylo nám jasné, že do baziliky, která se zavírá v půl šesté, jít nestihneme. Ale nebyli bychom Češi, abychom se všude nedostali! Díky tomu jsme měli příležitost prohlédnout si baziliku i celé náměstí den před onou slavností. Všichni, pochopitelně, směřovali k hrobu Jana Pavla II. a k tělu Jana XXIII.

Tady se vše odehraje.

Noc každý prožil podle svého uvážení. Možností bylo dost. Někteří si ve svých spacácích již drželi strategické místo k rannímu vběhnutí na náměstí (protože bylo přes noc zavřené), jiní bděli v římských kostelech (které byly v průběhu noci otevřené), a někteří se dokonce ukryli v 5. patře podzemních garáží - v otevřeném prostoru s restauracemi, bary a dětským hřištěm! :-)

Po jakkoliv prožité (popř. přežité) noci přišel den D! Velice rychle jsme s mamkou pochopily, že by bylo sice krásné být co nejblíže celému dění, ale davy v uličkách, ve kterých jsme postupovaly, aniž bychom se o to snažily, nás přesvědčily o tom, že si raději mši užijeme o kus dál. Naším místem (a nejen naším) se pro tuto slavnost stal nedaleký parčík, na konci Via della Conciliazione u Andělského hradu.

Před samotnou liturgií byl přivítán potleskem a radostí poutníků papež Benedikt XVI., který Jana Pavla II. blahořečil.

Je tu hodina H! Hned na počátku mše svaté přistoupil před Svatého otce Františka kardinál Amato s prosbou o zařazení Jana XXIII. a Jana Pavla II. mezi svaté. Po vzývání Ducha svatého a modlitbách pronesl papež kanonizační formuli, díky které máme o dva světce více. :-) Při procesu panovalo mezi lidmi ticho a očekávání, ale po této formuli vypukla exploze obrovské radosti. Následně byly přineseny relikvie světců.

Svatý otec František označil při homilii Jana XXIII. „papežem poslušným Duchu svatému“ (svolal Druhý vatikánský koncil) a Jana Pavla II. jako „papeže rodin“ (jak on sám chtěl být nazýván).

Svatý Jan Pavel II. mě vždycky uchvátil svým bezprostředním jednáním, a to zvláště na Světových dnech mládeže, a proto jsem vděčná, že jsem mohla být přítomna svatořečení dvou tak významných papežů!

Autorka: Alžběta Boháčová