S.MAGAZÍN

Z křesťanského světa

Zprávy a novinky z "křesťanského světa", promluvy a duchovní život.

Duchovní život

Týden modliteb za jednotu: pornografie

Třetí den: Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého Ex 3,4-10 Bůh osvobozuje ty, kdo jsou v otroctví. Ž 24,1-6 Hospodine, jsme lid, který hledá tvou tvář. 1K 6,9-20 Proto svým tělem oslavujte Boha. Mt 18,1-7 Běda tomu, skrze koho přijdou svody. foto: www…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: otroctví

Druhý den: Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra Gn 1,26-28 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Ž 10,1-10 Hospodine, proč jen stojíš v dáli? Fm Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. L 10,25-37…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: cizinci

První den: Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské Lv 19,33-34 Budeš cizince milovat jako sebe samého. Ž 146 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Žd 13,1-3 Někteří, aniž to tušili, měli za hosty…

Celý článek

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Letošní texty pro Týden…

Celý článek

Zprávy týdne: probíhá sbírka na kostel v Třinci-Gutech

Papež proti eutanazii Papež František nařídil belgické pobočce katolické kongregace Brothers of Charity, aby přestala nabízet možnost eutanazie ve svých psychiatrických zařízeních. Tiskové středisko Svatého stolce potvrdilo, že papež osobně schválil…

Celý článek

Německá dimenze Týdne modliteb za jednotu

Ekumenický kontext letošního týdne tvoří 500. výročí začátku reformace. Z tohoto důvodu byla požádána Rada křesťanských církví v Německu, aby připravila materiál pro použití v místních komunitách po celém světě. Český překlad textů k týdnu modliteb…

Celý článek

Jak založit a vést společenství aneb Nenechej to na důchod

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi," říká Ježíš. Různá společenství se snaží tento jeho výrok naplnit pravidelnými schůzkami, výlety či jinak společně stráveným časem. Kdy je vhodné se začít scházet? A co se ve…

Celý článek