Každý rok ke mně doputuje výzva k modlitbě za některý z metalových festivalů nebo koncertů pořádaných u nás nebo v sousední zemi. Často dostávám otázky, zda se k této kampani připojit nebo ji nechat být s tím, že tohle je přemrštěné. Letos tahle výzva přišla ve spojitosti s festivalem "HELL FAST ATTACK“ konaným v Brně.

 K položené otázce. Naprosto souhlasím s modlitbou za všechny, kterým je tato kultura blízká. Často zde totiž vystupují kapely, které svými texty oslavují zlo a Satana. Je úplně jedno, jestli věří v jeho existenci, jakože mnozí jsou o ní na vlastní kůži přesvědčení, jiní ji popírají jako církví vymyšlenou. Satan si tohle použije, ať již v jeho existenci ten, kdo tyhle texty a hudbu produkuje, věří nebo ne. Ale my přece nemáme mít strach ze Satana a jeho moci. Strach je totiž jednou z jeho zbraní. Ano, je potřeba se mít na pozoru, abych s ním nespolupracoval, ale musím si dát pozor, aby se má pozornost nezaměřila na jeho působení příliš. Má pozornost se má soustředit na působení Boha v mém životě a v životech kolem nás.

Ďábel si libuje ve dvou extrémech:

  1. Když se jeho existence popírá.
  2. Když se o něm až přehnaně mluví.

Oba tyto extrémy odvádějí naši pozornost od Boha, který nad Zlým smrtí svého Syna zvítězil.

Jestliže zde máme v otázkách Zlého dva extrémy jeho působení, které rád používá, na oba mi vyvstávají dvě povzbuzení ve víře:

  1. Když se setkáte s působením Zlého, máte možnost si uvědomit, s kým máte tu čest, ale naopak taky na čí straně stojíte – na straně Vítěze. Pak se pro vás modlitba a četba Bible nestane nějakou rutinou, ale něčím podstatným pro váš život z víry.
  2. Když vám Ďábel bude připomínat vaši minulost, aby vás ochromil ve vašem duchovním snažení, připomeňte mu jeho budoucnost. On byl poražen!!! A on to ví, jen se snaží klamat, že on je vládcem tohoto světa. Ale o tom všem jasně hovoří Bible, jen ji znát a z ní čerpat povzbuzení a taky sílu pro naši modlitbu.

Jak se tedy stavím k takovýmto výzvám za modlitby či zrušení takových akcí?

Když se budeme modlit za tento festival, tak Pánu přednesme nejenom jej, ale i mnohé další. Takových kapel totiž v létě vystoupí na různých festivalech a koncertech desítky.  A to nejenom v létě, ale i v průběhu celého roku.

 Vnímám potřebu modlit se za všechny návštěvníky těchto festivalů i kapely, aby poznali Boží milost. Kromě toho jsou pro mě tyto festivaly nastaveným zrcadlem. Jak vypadá moje víra a hlásání Krista? To je úkol každého věřícího. Nejde na takovou kapelu někdo i proto, že když hledal u nás křesťanů, tak odešel znechucen, že vlastně náš život se moc neliší od lidí ve světě? Nalézají v našich společenstvích živý vztah s Bohem? Zamysleli jsme se někdy nad tím, že těmhle lidem možná nikdy nikdo neřekl nic srozumitelného o Kristu?

Jsou kapely, které se o svoji víru snaží podělit třeba i stylem hudby, kterou může někdo odsoudit. Osobně se dívám na životy těchto kapel, protože: "...po ovoci poznáte." Díky tomu znám příběhy, jak tito hudebníci mnoho lidí přivedli k Bohu a ke změně života. Přivede vás následující píseň k soudu nebo zamyšlení: "Jak bych se já pokusil říct lidem poslouchající tento druh hudby něco o Bohu?"

 Tyhle otázky se u mě silně ozvaly loni, kdy jsem se dostal na Master of Rock do Vizovic. Místní pan farář toho využil a požádal mě o rozhovor.

 

 MASTERS OF ROCK 2014

Ve dnech od 10. do 13. července se uskutečnil v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích již 12. ročník festivalu Masters of Rock. Jde o největší festival tvrdé rockové hudby v České republice. Lidé mají na tento festival rozličné názory. Od těch nejvíce pozitivních, které vychvalují skvělou propagaci města a finanční přínos pro místní podnikatele, až po ty nejvíce negativní, které zdůrazňují nadměrný hluk a také masivní koncentraci lidí pochybného vzhledu a nekalých úmyslů. Nechci se přidat na žádnou stranu. V rozhovoru s P. Pavlem Šupolem, který se dlouhodobě věnuje české i zahraniční křesťanské hudbě, se chci na Masters of Rock podívat z pohledu hudebního laika, který chce poznat, v čem festival tohoto žánru může být nebezpečný nebo naopak v čem může napomoci k šíření dobra a víry v Boha.

  Letos jsi byl přímým účastníkem festivalu Masters of Rock. Co bylo důvodem tvé návštěvy tohoto festivalu?

Byl jsem pozván, zda bych se nechtěl setkat s americkou křesťanskou heavymetalovou kapelou Stryper, která vystoupí na tomto festivalu. Při této příležitosti zpěvák této kapely předá ocenění „Zlatou desku“ Láďovi Křížkovi a jeho kapele Kreyson za prodej jejich desky Návrat krále. Jak se Láďa Křížek sám nestydí v médiích vyznat, celá deska je inspirovaná knihou Zjevení apoštola Jana a je o boji dobra a zla v tomto světě i v nás a zároveň o Vítězi Ježíši Kristu nad tímto zlem. On jej svou smrtí na kříži přemohl a jemu bude vše nakonec podřízeno k nohám při jeho druhém příchodu na konci světa, jak čteme potvrzeno v již zmiňované knize Zjevení.

 Festival není pořádán na tradičním otevřeném prostoru, ale v areálu likérky. Jak na tebe toto netypické prostředí zapůsobilo?

Na takovém festivalu jsem byl poprvé. Jinak jsem navštívil několik křesťanských festivalů, které nejsou zaměřeny komerčně. To znamená, že na nich nenajdete množství stánků s alkoholem a točeným pivem. S ohledem na počet návštěvníků jich zde bylo celé tržiště. Když jsem jimi procházel, tak jsem se snažil poznat prostředí, do kterého se chodí lidé dnes bavit. S ohledem na množství vypitého alkoholu asi přestáváte řešit prostředí. Ale já to vzal jako výzvu být zde a za ty lidi se modlit.

 Ty se intenzivně zajímáš o křesťanskou muziku. Je možné v tomto tvrdém hudebním žánru narazit na křesťanské kapely?

V populární hudbě najdeme ve všech žánrech křesťany, kteří zde tvoří. Tvrdá hudba není výjimkou. Nedávno jsem dostal dotaz, jak se na tyto žánry dívám a jestli mohou skutečně tyto kapely sloužit Bohu. Odpovědí je mi Ježíšovo: „Poznají vás po ovoci.“(Mt 7,16; Lk 6,44) Jednou jsem objevil v rockovém časopise Spark rozhovor s titulkem „Brutální death metal ve jménu Krista“. A zde zpěvák této kapely svědčí o své víře a o životě s Bohem. Já si tehdy řekl: „Ani jeden z nás kněží nedokáže do tohoto časopisu, který často píše o kapelách, které se hlásí k satanismu, dostat ani slovo o Kristu. Tahle kapela se k němu mohla přihlásit svědectvím svého života. Jakým právem bych je mohl odsoudit? Duch přece vane, jak chce a kde chce. Na jednom festivalu jsem měl přednášku na téma „Vlivy hudby“ a byli tam přítomní i hosté z USA. Celou přednášku jim překládali a po ní za mnou tihle lidé přišli, zda vím o službě, kterou tyhle kapely v USA dělají. Jedná se o doprovázení těch, kteří na koncertech přijmou výzvu k modlitbě za osvobození ze zajetí drog, alkoholu, prostituce a dalších závislostí nebo jen zareagují na výzvu k modlitbě za přijetí Krista do svého života. Tyto lidi pak doprovázejí v rámci církevních společenství, která se nabídli těmto lidem sloužit, protože často potřebují dlouhodobé doprovázení, než se zbaví všech závislostí. A tohle je pro mě po ovoci je poznáte. Nebo před týdnem za mnou přišla jedna dospělá holka, jestli bych ji připravoval na křest. A proč se tak rozhodla? Protože si mnohokrát vyprávěla o Bohu a životě s ním s jedním zpěvákem, který je jediný z heavymetalové kapely věřící. A na základě těchto rozhovorů se rozhodla připravovat na křest, přestože ví, že to bude trvat víc jak rok. A já si řekl, že za pět let mého kněžství za mnou nikdo takhle nepřišel a tenhle zpěvák možná na těchto festivalech si s ní o Kristu povídal. A tohle je má odpověď na tuto otázku, zda i skrze tuto hudbu může Bůh působit.

 V pátek v nočních hodinách vystoupila se svým programem švédská kapela Sabaton. Když jsem se na internetu díval na jeden z jejich klipů, naskakovala mi husí kůže. Jak moc byly na festivalu letos zastoupeny kapely, které skládají „satanistickou“ hudbu?

Nedokážu říct počet, nezkoumal jsem to. Ale je jich asi většina vystupujících. Některé kapely totiž satanismus a věci s tím spojené berou jak image. Jenže tomu zlému je to jedno, on si to použije. Před koncertem Stryper vystupovala jedna taková kapela ověnčená obrovskými satanistickými symboly na pódiu. Já si kladl otázku, co já tam jako kněz v tomto prostředí dělám? A pak jsem byl nutkán k modlitbě za tyto lidi, kterým nikdo o víře třeba nikdy nemluvil, nebo mají špatnou zkušenost s kněžími, věřícími a proto Krista odmítají anebo jen žijí duchem tohoto světa. A já se za ně mohu zde, při vystoupení satanské kapely, modlit. Naplnil mě velký pokoj. U nás dřív na takovýchto festivalech fungovaly evangelizační týmy, v Polsku to tak funguje i dnes, mám kamarády, kteří tam byli. Letos jsem byl pozván na setkání věřících metalistů, kteří se jezdí na tyto festivaly takto modlit.

 Většina účastníků (ne-li dokonce všichni, které přivedla do Vizovic záliba v této muzice) má oblečení v černé barvě. Má to nějaký zvláštní význam?

Odráží to často styl, texty písní – jsou o temnotě, násilí, zlu.

 Co si myslíš o kresbách a obrazech, které mají festivaloví návštěvníci na tričkách?

Je to součást byznysu kolem prodeje desek. Souvisí to s jejich obsahem. Když jsem se dočetl něco o okultismu, již z těchto triček poznám, ke komu se hlásí daná kapela.

 Mnozí lidé si ztotožňují metalovou muziku s konzumací alkoholu, drog nebo s nevázaným sexem. Nakolik může být tento zjednodušený pohled pravdivý?

Může být pravdivý, ale byl někdo ze starších lidí někdy v nějakém tanečním klubu, kde se pouští jiný druh hudby? Tančit zde polonahá je normální… Není to tedy záležitost jen tvrdé hudby…

 Letos bylo přítomno v kostele na nedělní mši svaté na pět desítek festivalových hostů nejen od nás, ale i ze Slovenska a z Polska. Existuje nějaký mezinárodní křesťanský fanklub metalové muziky?

Existuje jedno fórum, kde se lidé sdružují na diskuzi a modlitby: www.combatant.netlife.sk

Existují i stránky, které se věnují překladům křesťanských metalových kapel: www.thebookoflife.cz

 V průběhu roku se koná celá řada křesťanských festivalů? Kde mohu zjistit termíny a místa jejich konání?

U nás vznikla Aliance křesťanských festivalů, kde jsou pozvánky i termíny: www.aliancefestivalu.cz

 Podílíš se na přípravě a průběhu křesťanského hudebního festivalu UNITED. Jak tento festival vznikl a pro koho je určen?

V průběhu roku je mnoho festivalů spíše regionálního rozměru, ale v srdcích mnoha lidí byla touha mít celonárodní festival na profesionální úrovni. Zaměřen je na mladou generaci od 15-ti let a jejich problémy. Snahou je vytvořit festival, kde se nemusí stydět vzít své nevěřící kamarády a ukázat jim křesťanství jako normální součást života. Více o záměrech festivalu na jeho stránkách, kde se nachází i dokument Tv Noe o loňském ročníku. www.festivalunited.cz

 Přijedeš do Vizovic na Masters of Rock i v příštím roce?

To netuším, ani letos jsem se nechystal. Ale možná mě tam Pán Bůh zase nějakým zvláštním záměrem dostane.

 

Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. P. Jindřich Peřina