Ve včerejší (19. 7. 2015) promluvě na Svatopetrském náměstí papež František poděkoval Pánu za apoštolskou cestu do Latinské Ameriky, během které navštívil Ekvádor, Bolívii a Paraguay. Právě v poslední zmiňované zemi promluvil ke dvě stě tisícům mladých lidí. Papež František měl připravenou promluvu, ale poté, co zazněla svědectví, začal improvizovat.

Foto: zdroj radiovaticana.cz

     Vystoupil mladý muž, který byl závislý na drogách, zakusil chudobu a vyloučení. Dále hovořila dívka o tom, jak se stará o svoji nemocnou maminku a babičku a hlavně o začátcích této své služby, kdy zakusila solidaritu přátel. Díky odevzdávání Pánu zvládá svoji nelehkou situaci.

    Papež reagoval spontánně a vytyčil trojí horizont: svobodné srdce, které neotročí klamům tohoto světa, bratrskou solidarita a naději, vkládanou v Ježíše.

Svoboda je Boží dar. Svobodné srdce je takové, které je zbavené pout. Ta mohou být různá – závislosti, smutek nebo třeba vykořisťování. Proto vyzval František mládež ke společné modlitbě:

 „Pane Ježíši, dej mi svobodné srdce, které by nebylo otrokem všech klamů tohoto světa. Ať mé srdce neotročí pohodlí a podvodu, životu v zábavě a zlozvyku. Ať se nestane otrokem falešné svobody, podle které mohu v každou chvíli dělat to, co se mi líbí.”

            V reakci na svědectví požádal papež ostatní o pochopení. Zatím co náš život je relativně snadný, pro mnohé jiné mladé lidi to tak není. ,, Dokonce existují takoví, kteří ze zoufalství volí kriminalitu, zločin, anebo přisluhují korupci. Těmto mladým mužům a ženám je třeba říci, že jim stojíme nablízku a že jim v solidaritě, lásce a naději chceme pomoci.”

            Oběma proneseným svědectvím bylo společné, že jejich protagonisté nalezli naději a sílu v Bohu, pokračoval papež. Takové mladé lidi dnes potřebujeme, doplnil: nadějeplnou a silnou mládež, a nikoli malátné, znuděné a bezpáteřní mladé lidi bez názoru. „To však vyžaduje oběť, znamená to jít proti proudu. V blahoslavenstvích, která jsme na začátku vyslechli, nám Ježíš dává program, jak jít proti proudu. Říká: “Blahoslavení chudí v duchu”, nikoli “Blahoslavení bohatí, kteří hromadí peníze”. Mluví o chudých v duchu, kteří se dokážou přiblížit k chudému člověku a pochopit jej. Ježíš také neříká: “Blahoslavení, kteří si užívají života”, nýbrž “Blahoslavení, kterým působí zármutek bolest druhých lidí”.

     František mladé lidi opětovně vyzval, aby působili rozruch a rozvířili stojaté vody, avšak aby zároveň pomáhali tento pohyb organizovat a usměrňovat. Na závěr svého projevu v Paraguay vyzval mládež k modlitbě: „Ježíši, prosím tě za chlapce a dívky, kteří nevědí, že Ty jsi jejich silou, a bojí se žít, být šťastní a snít. Ježíši, nauč nás snít o velkých a krásných věcech, které se možná mohou zdát všední, avšak rozšiřují srdce. Pane Ježíši, dej nám sílu, svobodné srdce, naději, lásku a nauč nás sloužit.”

    Papež zakončil svoji včerejší promluvu svěřením plodů své apoštolské cesty do Latinské Ameriky mateřské přímluvě Panně Marii.  

 

Zdroj: tisk.cirkev.cz, radiovaticana.cz