Amoris Laetitia, Radost lásky je název nové exhortace papeže Františka. Text zahrnuje výsledky dvou synod o rodině (2014 a 2015) a obsáhle cituje jejich závěry, stejně jako dokumenty a učení různých papežů. Shrnutí celého značně obsáhného textu připravila Česká biskupská konference, najdete jej i zde, další pohled a inspiraci přinesl portál Christnet. Slovo exhortace pochází z latinského ex-hortatio a znamená povzbuzení, vyzvání, vybídnutí.

Příští týden navštíví papež František řecký ostrov Lesbos a setká se zde s uprchlíky, tak i s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem. Uprchlíkům jako nejubožejším se František věnuje dlouhodobě, naposledy to bylo zejména v souvislosti s Velikonocemi.

Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 10. června. Mottem letošního vizuálního stylu akce je biblický verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude“, připravila ho rakouská grafička Vera Rieder. Více najdete na samotných stránkách

Evangelická církev hledá zájemce, kteří by chtěli v létě učit české děti na Ukrajině ve vesnici Bohemka založené českými osadníky. Doprava, bydlení, strava i slušné kapesné, vše je podle organizátorů zajištěno. Podrobnosti zájemcům sdělí Miroslav Pfann – farář v Libiši, pověřený péčí o české evangelické sbory na Ukrajině. Více informací najdete zde.

Česká biskupská konference doporučuje k pozornosti Týden modliteb za duchovní povolání. Proběhne od 11. do 17. dubna 2016. Plakátek k akci i příručku lze volně stáhnout na stránkách www.hledampovolani.cz a rovněž volně roznášet po kostelích. Vedle toho nás čeká i Světový den modliteb za duchovní povolání. Ten připadá na 4. neděli velikonoční, Neděli Dobrého pastýře.

Pro účastníky soutěže o cestu na SDM v Krakově zdarma "Čteme Evangelium podle Matouše" máme dobrou zprávu - soutěžní otázky a odpovědi i jména výherců najdou na blogu společenství Soutěže na signálech nebo přímo zde.