Pořadatelé Světových dnů v Krakově zveřejnili detaily zajištění bezpečnosti celé akce. „V době konání Světového dne mládeže (SDM) bude v Krakově v pohotovosti asi 6500 policistů a minimálně 3000 vojáků, podporovat je bude také 2400 profesionálních hasičů a asi 7000 hasičů dobrovolných,“ sdělil ředitel Krajského velitelství Policie v Krakově Tomasz Miłkowski.
Případná rizika týkající se papežské návštěvy v Polsku a Světového dne mládeže mají být vyloučena. Na hranicích se sousedními členskými státy Evropské unie zavede Polsko dočasně od 4. července do 2. srpna kontroly totožnosti.
Na setkání s papežem je možné se přihlašovat do 30. 6.

Během návštěvy Arménie odsoudil papež František opětovně genocidu tamního národa tehdejší Osmanskou říší. "Je smutné, že tato tragédie, tato genocida byla bohužel první z politováníhodné řady strašných katastrof minulého století," uvedl papež. Z třídenní návštěvy země se vrací v neděli šestadvacátého. Ještě před zahájením své cesty poslal Arménům videoposelství.

Novým generálním vikářem litoměřické diecéze se stal P. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci a sídelní kanovník litoměřické katedrální kapituly. Litoměřický biskup Jan Baxant zveřejnil jeho jméno ve středu 22. června 2016 při mši večerní svaté v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Tento úřad bude vykonávat od 1. července 2016.

Ve středu se konala slavnostní promoce, při níž Oxfordská univerzita udělila čestný doktorát Tomáši Halíkovi. K rozhodnutí jej takto ocenit přispěla především jeho snaha o mezináboženský dialog; vliv mělo i získání prestižní Templetonovy ceny v roce 2014. Doktorát získal jako teprve čtvrtý Čech v pořadí - po prezidentech Masarykovi, Benešovi a Havlovi. 

V Senátu byla ve středu slavnostně představena socha svaté Anežky České. Po putování Českem bude v září předána papeži Františkovi jako dar českého státu k Svatému roku milosrdenství. Sochu vytvořili mladí sochaři z hořické průmyslovky. Symbolika svaté Anežky má podle ní potenciál zmírňovat napětí mezi většinovou společností a církví. Nabídka daru s jeho symbolikou zaměřenou na milosrdenství může také pomoci v aktivní prezentaci témat spolupráce státu a církví.
V červenci bude socha k vidění v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, a poté poputuje do kostelů českých diecézí. 

Projekt IGNITE zve na open-air festival "Burning Square". Bude se konat 2. července na Velkém náměstí v centru historické Kroměříže. Program tvoří koncerty křesťanských interpretů, možnost modlitby, poradentsví, dozvědět se více o církvi. Součástí bude i program pro děti, "videostan" s svědectvími a výstava o lidské důstojnosti. Odpoledne bude završeno chválami a symbolickým zažehnutím svíček na vlastní úmysly.