Papež František zveřejnil svůj cestovní program během Světových dní mládeže v Krakově.

Ve dnech 30. května – 4. června 2016 proběhlo v Římě Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 116 zemí všech kontinentů. Během setkání si účastníci předávali zkušenosti ze svých národních kanceláří a diskutovali o strategii podpory světové misijní solidarity. Českou republiku zde zastupoval Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl.

Papež František nově upravil kanonické důvody pro odvolání biskupů z funkce.  Od září mezi ně bude patřit také vážné zanedbání v biskupské službě, zejména ohledně případů sexuálního zneužívání v diecézi, stanovil papež František v novém dokumentu nazvaném Jako milující matka. Podle textu, který se skládá z pěti paragrafů, může příslušná kongregace ve Vatikánu na základě vážných indicií zahájit šetření, které může vyústit v odvolání biskupa. Biskup se přitom může hájit. Konečné rozhodnutí musí vždy schválit papež, kterému bude asistovat skupina specializovaných právníků.

(Zdroj fotografie: cirkev.cz)

Papež vedle toho také schválil stanovy nového úřadu římské kurie pro laiky, rodinu a život. Od září se do něj sloučí současná Papežská rada pro laiky a Papežská rada pro rodinu. Nový úřad se bude věnovat záležitostem, které spadají do kompetencí Svatého stolce a týkají se podpory života a apoštolátu laiků, pastorační péče rodin i ochrany lidského života.

V Jeruzalémě začala oprava Božího hrobu. Práce zde budou probíhat 24 hodin denně po dobu několika měsíců. Poutníkům zůstane místo Ježíšova Zmrtvýchvstání nadále přístupné. Kaple, která ukrývá Ježíšův hrob, je v současnosti poničená kvůli otevřené kupoli, jež se nad ní nachází a situace se ještě zhoršila při požáru v roce 1808 a zemětřesení v roce 1927. Současný zásah je možný díky dohodě řecké, latinské a arménské církve, jež o baziliku pečují. Doba opravy je naplánovaná na osm měsíců.

Světový pravoslavný synod připravovaný půl století je v ohrožení, protože účast na červencové akci na Krétě odřekla bulharská církev. Synodální shromáždění hlav všech uznávaných pravoslavných církví se neuskutečnilo už tisíc let. Bez přítomnosti všech patriarchů nemá podle regulí smysl, informoval portál Christnet.cz

Během prvního čtvrtletí letošního roku se podařilo projednat přibližně pětinu zbývajících výzev k vydání majetku v rámci církevních restitucí. Na vyřízení jich čeká ještě 405. Vyplývá to ze zprávy o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v prvních třech měsících roku 2016, kterou ve středu projednala vláda, napsal Christnet.cz.