Pro zájemce o programování v php (Framework Nette), v němž jsou psány i signály, nabízíme krátký programovací kurz. Díky nadaci Renovabis potřebují účastníci jen vlastní notebook, ostatní náklady zaplatí nadace. Bude se jednat o 5-6 víkendových setkání v Praze nebo Brně (podle preferencí). Vhodné pro účastníky v rozmezí 14 - 22 let. Více informací najdete zde. Hlaste se, prosíme, co nejdříve!

PROČ spolu před svatbou nebydlet a nespat? Proč se stávat jedním tělem? Proč...? Pro všechny, kteří hledají odpovědi na vlastní otázky, ale i pro ty, kteří odpovědi nabízejí (katechety), doporučujeme knihy Martina Kvapilíka. "Proč" (vyd. Axis 2012, Cesta Brno 2013) odpovídá předně nevěřícím mužům, že víra v Boha je záležitost i pro ně. Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (Cesta Brno 2014) míří přirozeně na snoubence, ale rovněž na všechny mladší, pro které začíná být otázka předmanželské čistoty aktuální. Využít samozřejmě mohou i rodiče, kněží, vyučující, zájemci. Třetí kniha "Proč se stávat jedním tělem?" (vyd. Axis, 2015) vznikla mj. na základě diskuzí na kurzech Manželská láska a jako podpora konceptu Přirozeného plánování rodičovství.

„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi,“ prohlásil jednou papež Jan Pavel II. Pro mladé účastníky, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění, tu jsou příležitosti, kdy otevřeně debatovat se svými biskupy - kromě diecézních fór (od podzimu 2016 do jara 2017 se bude 23. – 26. 2. 2017 konat i (již páté) celostátní fórum v Olomouci. Více informací najdete zde, případně se ptejte na svých příslušných DCM.

Karmelitánské nakladatelství vydalo tento týden Bibli pro mladé s předmluvou papeže FrantiškaKniha patří do série YouCat – Katechismu pro mladé a nabízí výběr textů Starého i Nového zákona, komentáře, vysvětlivky obtížných pasáží, ale i inspirující citace svatých, návod k modlitbě s Písmem či bohatý obrazový materiál.

Naopak již za sebou máme festival CampFest 2016. Pokud jste se nemohli zúčastnit, nebo si naopak chcete připomenout mezinárodně-křesťanskou atmosféru, nabízíme ohlédnutí a zhodnocení z pohledu organizátorů. Je již známé i datum příštího ročníku - bude to 3. - 6. srpna.