Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace naleznete na webu setkání olomouc2017.signaly.cz. Podobně jako u předchozích setkání získláte při včasném přihlášení nižší cenu oproti těm, kteří se budou hlásit na poslední chvíli. Cena setkání při přihlášení do 31. května je 950 Kč, potom se postupně zvyšuje. V sobotu 19. srpna jsou do Olomouce zváni i rodiče s dětmi na Den s rodinami.

Ve čtvrtek přijal papež František dvě stovky zástupců světových náboženství, kteří působí v charitativních a humanitárních organizacích. K příslušníkům křesťanství, židovství, islámu, buddhismu a dalších náboženství hovořil papež o milosrdenství. Odsoudil přitom násilí páchané v Božím jménu. František také připomněl etymologický základ slova milosrdenství: v latině je to srdce, které se sklání k ubohému a nenechá se přemoci lhostejností; v hebrejštině připomíná výraz pro Boží milosrdenství mateřské lůno, tedy ten nejniternější cit, který může člověk mít.  

Více než tisíc vězňů z 12 zemí se o následujícím víkendu zúčastní oslav Svatého roku milosrdenství ve Vatikánu. Společně s nimi přijedou do Vatikánu vězeňští kaplani, dobrovolníci, ale i dozorci z detenčních zařízení. O týden později, 11. – 13. listopadu, oslaví Rok milosrdenství sociálně vyloučení lidé. Mezi nimi bude i mnoho těch, kdo ztratili domov. Zatím je přihlášeno 6 tisíc lidí z celého světa.

V katedrále Neposkvrněného početí Panny Marie v iráckém Karakoši se slavila první mše po osvobození města od Islámského státu. Společně se 4 kněžími ji slavil arcibiskup syrské katolické církve Petros Mouche, který nejvýznamnější křesťanské město v Iráku navštívil po ukončení dvouleté okupace. „Tato katedrála pro nás představuje významný symbol. Pokud by byla skutečně zničena, lidé z Karakoše by se už nechtěli vrátit domů,“ řekl arcibiskup Mouche. Ve svém kázání se zmínil o těch, kteří vypálili město, kde se on před 73 lety narodil.

Šest žen a dva muži obdrželi Cenu Charity ČR za rok 2016. Ceny byly udíleny v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, v pondělí 31. října v pražském Obecním domě. Jde vesměs o dlouhodobé zaměstnance a dobrovolníky z místních Charit, pracovníky ‚z terénu‘, kteří jsou pro ostatní vzorem, zkrátka lidé na svém místě,“ představil oceněné ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě.

U příležitosti Světového dne misií, který si katolická církev připomněla 23. října, vydala agentura Fides celosvětové církevní statistiky. Týkají se počtu věřících, pastoračních zařízení i aktivit na poli vzdělávání nebo zdravotnictví. Jejich výběr najdete zde.

Prezident České republiky Miloš Zeman ocenil nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva I. třídy, pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku OP. Kardinál převzal ocenění za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky během slavnostního ceremoniálu 28. října ve Vladislavském sále.