Z domova

Biskup František Václav Lobkowicz v těchto dnech požádal papeže Františka o jmenování pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi. Současně vyzývá kněze své diecéze a věřící k modlitbě za dobrou volbu pro tuto službu.

Jak se Charita stará přes zimu o lidi bez domova? Situaci v terénu lze shrnout do hesla „Budoucnost přeje připraveným“. Místní (diecézní, oblastní, městské či farní) Charity provozují v ČR 23 azylových domů pro muže a ženy s kapacitou 633 míst. V roce 2015 jejich služeb využilo téměř 1 500 uživatelů. Charity provozují rovněž 75 šatníků. Charita se podrobně rozepsala o jejich provozu a každodenní rutině - a například i o tom, že otevírá speciální centrum pro ženy bez domova, které potřebují speciální péči. 

(Zdroj fotografie: Charita)

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal předal medaili olomouckému arcibiskupu Janu Graubnerovi; ocenil tak obnovu církevního školství v ČR. „Velmi si vážíme toho, co pan arcibiskup vykonal ve prospěch obnovy a rozvoje církevního školství a v oblasti zvyšování jeho kvality. Medaili ‚Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání‘ jsme mu udělili s velkým potěšením a v přesvědčení, že si ji rozhodně velmi zaslouží,“ sdělil Zatloukal.

Ze světa

Jihosúdánský emeritní biskup Paride Taban říká, že lidé v Jižním Súdánu se musí naučit dvacet slov a osm frází, pokud má být mír v zemi trvale zachovaný. „Ta slova jsou: Láska, radost, mír, trpělivost, soucit, sympatie, laskavost, pravdivost, mírnost, sebekontrola, skromnost, chudoba, odpuštění, slitování, přátelství, důvěra, jednota, čistota, víra a naděje. To je těch dvacet slov a osm frází zní: Miluji tě, postrádám tě, děkuji ti, odpouštím, odpouštíme, společně, udělal jsem chybu, je mi to líto,“ řekl biskup Taban.

V Jeruzalémské biblické škole vzniká unikátní projekt Bible ve svých překladech. Jeho cílem je představit různé biblické verze a připravit co nejrozsáhlejší poznámkový aparát pro vědce i širokou veřejnost, který zachytí nejen kontext, v němž posvátný text vznikl, ale i jeho výklad v průběhu staletí. Autoři již dříve publikovali ukázkový díl. Ten je možné si prohlédnout na stránce https://bibletraditions.org/demonstrationvolume.

Čínský křesťanský a ekologický aktivista Peng Ming odsouzený v roce 2005 k doživotnímu žaláři zemřel ve vězení. Jeho rodině a přátelům dosud nebyla sdělena příčina úmrtí. 29. listopadu byl údajně kvůli náhlému onemocnění odvezen do nemocnice, kde byl později prohlášen za mrtvého. Online komentáře jeho disidentských přátel vyjadřují „pochybnosti o oficiální verzi“, kromě jiného proto, že Peng Mingův dobrý zdravotní stav potvrdil jeho bratr, který ho několik dní předtím navštívil. Další tři křesťanští lidskoprávní aktivisté jsou už několik týdnů nezvěstní, policie se tím nezabývá.

Z Vatikánu

Dne 17. prosince oslaví papež František osmdesáté narozeniny. Nadace pro duchovní umění pro něj připravuje speciální překvapení. Je známé, že si František s hudbou dobře rozumí a svůj obdiv pro hudbu dával v minulosti často najevo. „Papež František nechodí na koncerty, ale má velké porozumění pro hudbu. Je to velký milovník hudby,“ řekl prezident Nadace pro duchovní umění Hans–Albert Courtial.

Papežská komise pro ochranu nezletilých, kterou ustavil papež František v březnu loňského roku, spustila webové stránky www.protectionofminors.va. Na nich představuje široké veřejnosti své aktivity, jež vykonává po celém světě ve spolupráci s místními církvemi, nejlepší postupy pro ochranu mladistvých, vzdělávací programy nebo církevní dokumenty. Členy komise je osm odborníků vysoké úrovně, čtyři muži a čtyři ženy, kteří se boji proti zneužívání a jeho prevenci věnují z hlediska psychologie, psychiatrie, práva, společenských věd nebo morální teologie. Ohroženými dětmi se zabývá i nový dokument rady Iustitia et Pax, jeho plné znění najdete zde.

Svatý stolec nepřímo zkritizoval rezoluci Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), která pomíjí vztah judaismu k Chrámové hoře v Jeruzalémě. Smíšená židovsko-křesťanská komise, která zasedala 28. – 30. listopadu v Římě, se postavila proti „pokusům odepřít historické pouto židovského lidu k svému nejposvátnějšímu místu“.

Připomínáme:

Byla spuštěna nová verze online aplikace určené pro vyhledávání katolických bohoslužeb na území ČR. Oproti předchozí verzi má propracovanější vyhledávání, lépe se zohledňují místní názvy či zobrazují kontakty.  

Pomocí další aplikace si můžete vyhledat projekty, v nichž česká katolická církev pomáhá lidem po celém světě. Na jednom místě si tak můžete udělat přehled o aktivitách Papežských misijních děl, Charity ČR, Likvidace lepry či jednotlivých řádů a řeholních společenství. Jedná se o projekty rozvojové, humanitární, sociální, školské a další.