Pořadatelem nadcházejícího celosvětového setkání mládeže v roce 2019 je Panama; organizátoři dnes oznámili přesný termín konání akce. Mladí lidé se v zemi na pomezí Jižní a Střední Ameriky sejdou v době od 22. do 29. ledna 2019.


 Zástupci římskokatolické a pravoslavných církví jednali minulý týden v Paříži o terorismu, hodnotě člověka a náboženské svobodě. Ve dnech 9. – 12. ledna proběhlo ve francouzské metropoli již 5. evropské katolicko-pravoslavné fórum. Zhruba patnáctičlennou pravoslavnou delegaci vedl zástupce Ekumenického patriarchátu Gennadios ze Sassimy, přítomný byl také metropolita Hilarion z moskevského patriarchátu nebo metropolita Jiří z michalovsko-košického arcibiskupství. Za katolíky se fóra účastnil mimo jiné předseda evropských biskupů kardinál Angelo Bagnasco.

Fórum, které se koná zhruba každé dva roky, diskutuje o zásadních pastoračních a kulturních otázkách, které se v Evropě nebo ve světě objevují, letos se mimo jiné věnovali fundamentalistickému terorismu, jemuž chtěli porozumět „ve všech jeho dimenzích“.

Nejedná se o stigmatizování muslimského náboženství, avšak pozorujeme, společně se samotnými muslimskými představiteli, že někteří teroristé ospravedlňují své akce posvátnými texty islámu. Jsme si naprosto vědomi toho, že pro dosažení jejich osvíceného porozumění je nutná hermeneutická práce (tzn. interpretace, pozn. red.) základních textů. Autoři teroristických útoků jsou často sociálně nezaměstnaní mladí lidé, kteří nacházejí v těchto nevýslovných činech ventil pro vlastní nepohodu. Někdo navrhl, že je to radikalizace, jež se islamizovala, spíše než opak. Domníváme se, že některá vyprávění muslimských dějin a zkušeností mohla posílit v těchto mladých perspektivu nenávisti a odmítání druhých. Mládí je však časem naděje a budování. Vyzýváme všechny mladé lidi, aby se nasazovali a vytvářeli bratrský svět, který nevylučuje nikoho. Vyzýváme muslimské autority, aby bděly nad tím, aby se nepropagoval systematicky nepřátelský obraz nemuslimského světa,“ píše se v závěrečném poselství. Celý text prohlášení naleznete na stránkách Rady evropských biskupských konferencí.

(Ondřej Mléčka/ČBK)


21. února 2017 proběhne na půdě Kněžského semináře sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě konference Náboženstvo a migrácia / Náboženství a migrace. Pořadatelem je Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Program konference se bude snažit odpovědět na otázky: Co říká Bible o putování? Náboženství, církev a fenomén migrace. Posílení kresťanské identity jako odpověď 
na fenomén migrace.
Více informací naleznete zde. Podrobnosti k programu a možnostem přihlášení jsou potom zde.


 Křesťané musí žít odvážný život, řekl papež František při své středeční homilii. V dnešním čtení z Dopisu Židům zmiňoval odvahu jít vpřed, což by mělo být i naším životním postojem. Dopis ale také mluví o lenosti, která je opakem odvahy. „Je to jako žít v lednici, kde všechno zůstává stejné,“ shrnul své myšlenky Svatý otec.

Líní křesťané, křesťané, kteří nemají vůli jít vpřed, křesťané, kteří nebojují za to, aby se věci změnily ve prospěch všech. To jsou líní, ´zaparkovaní´ křesťané, kteří si dělají z církve pohodlné parkoviště. A když říkám křesťané, mám na mysli laiky, kněží a biskupy… všechny. Tito statičtí křesťané mi připomínají, co nám říkali naši prarodiče: dejte si pozor na stojatou vodu, která neplyne, protože ta se zkazí jako první,“ prohlásil papež František.

Svatý otec připomněl, že život nikdo z nás nedostává jako pěkně zabalený dárek, spíše je třeba mít odvahu, aby člověk mohl kráčet dál. Odvážní křesťané mohou dělat chyby, ale my všichni děláme chyby. Ti, kteří kráčí vpřed, mohou chybovat, ale ti, kteří stojí na místě, jenom vypadají, že jsou bezchybní,“ zmínil František. A když není možné kráčet dál, protože vše je temné a cesty jsou uzavřené, pak je právě třeba vytrvat.


 Mediálně nejvýraznější je pronásledování křesťanů na blízkém východě, velmi silné je však i například v Číně. Li Chunfu, právník a obhájce lidských práv, který byl 12. ledna propuštěný po 18 měsících z vězení, vykazuje podle lékařů znaky schizofrenie. Během věznění byl vystavený těžkému mučení a byl přinucen brát léky, které poškodily jeho psychiku. Po nějakou dobu byl také přinucený žít v kovové kleci o rozměrech dva metry čtvereční. Nyní je hospitalizovaný v nemocnici. „Během prvních šesti měsíců mého zatčení jsem málem zešílel. Jenom jsem řval a křičel. Každý den mne nutili brát nějaké léky. Teď, když je nedostávám, je to nesnesitelné,“ řekl právník po propuštění. Lékaři potvrdili, že jeho krevní tlak je normální, tudíž nebyl důvod, aby nějaké léky užíval. Li Chunfu je mladší bratr křesťanského právníka Li Heping, který byl také zatčený společně s dalšími třemi sty obhájci lidských práv. Editoři časopisu "China Change" nyní vyzývají mezinárodní společenství, aby zahájilo vyšetřování této kauzy (podle zpracování ČBK/Tomáš Tetiva).