Poslední zprávy od otce kardinála

V noci na 18. února nadiktoval kardinál Vlk z nemocnice vzkaz veřejnosti

Drazí bratři a drahé sestry,

vážení přátelé, 

v těchto dnech se moje zdravotní situace vlivem chemoterapie velice zhoršila. Začalo krvácení z dvanácterníku do prostoru břišního. Děkuji vám všem a každému osobně, všem věřícím Arcidiecéze pražské, za vlnu modliteb, přímluv i solidarity, která přivolává blízkost Boha v této situaci.

Zvláštním způsobem jsem vděčen svému spolubratru kardinálu Dukovi za jeho návštěvu a bratrské povzbuzení ve chvíli utrpení.

Díky neobyčejné péči lékařů a lékařské vědě, díky všem vašim modlitbám se podařilo zvrátit situaci. V současné době je mi lépe, bolesti nepociťuji, přesto lékaři vidí moji situaci jako velmi vážnou a vyzývají k trpělivosti.

kardinál Miloslav Vlk

(kardinal.cz)

Signály.cz na Foru mládeže

Ve čtvrtek tento týden odjíždí Jordanna reprezentovat signály.cz na Celostátním fóru mládeže do Olomouce. Na podrobný report a závěrečnou zprávu se budete moci těšit příští týden.

Papež napsal předmluvu ke knize o zneužívání v církvi

Papež František napsal přemluvu ke knize Odpouštím vám, otče. Jejím autorem je švýcarský knihovník Daniel Pittet, který se v dětství stal obětí sexuálního zneužívání ze strany kněze.

„Poznal jsem Daniela ve Vatikánu v roce 2015 v u příležitosti Roku zasvěceného života,“ začíná František předmluvu. Muž zde šířil knihu o kráse řeholního života. „Nedokázal jsem si představit, že se tento člověk, tak zanícený a zapálený pro Krista, stal v minulosti obětí zneužívání knězem. A přece to, co mi vyprávěl, jeho utrpení, mě velmi zasáhlo. Znovu jsem viděl děsivé škody způsobené sexuálním zneužíváním a dlouhou a bolestnou cestu, jež čeká oběti.“ Text najdete zde

(cirkev.cz)

2017 - rok významných výročí

V roce 2017 můžeme prožívat několik významných výročí; jistě mezi ně patří i 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě či tragédie z jara roku 1942, vypálení Lidic. U příležitosti připomínky těchto událostí proběhne pouť do Říma, kde mj. bude při generální audienci 31. května 2017 papeži Františkovi představen obraz tzv. Lidická Madona autora Zdirada Čecha. Svatý otec toto umělecké dílo požehná, a následně bude trvale umístěno v lateránské bazilice sv. Marcelina a Petra, která je titulárním chrámem arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky.

(cirkev.cz)

Papežské exercicie

I Svatý otec potřebuje oddych. Exercicie pro papeže Františka a římskou kurii letos povede italský františkán a biblista Giulio Michelini. Duchovní cvičení proběhnou od 5. do 10. března v Ariccie poblíž Říma. V tyto dny budou také zrušena setkání s papežem, včetně pravidelné středeční generální audience.  Jak informuje vatikánský deník L’Osservatore Romano, tématem exercicií bude utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista podle Matoušova evangelia.

Chcete studovat teologii?

Přemýšlíte, kam na studia po maturitě? Nebo si potřebujete rozšířit své profesní vzdělání? Již jen do 28. února 2017 se můžete přihlásit ke studiu na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK). Základní informace o studiu naleznete na webu fakulty