V Olomouci byli vysvěceni noví pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík

Před dvěma tisíci věřících, kteří zaplnili olomouckou katedrálu sv. Václava i část náměstí před ní, udělil dnes arcibiskup Jan Graubner biskupské svěcení Antonínu Baslerovi a Josefu Nuzíkovi. Pomocnými biskupy olomoucké arcidiecéze je jmenoval papež František v červenci tohoto roku.

Obřad vedl jako hlavní světitel olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Spolusvětiteli byli brněnský biskup Vojtěch Cikrle a olomoucký emeritní biskup Josef Hrdlička. 

Arcibiskup Graubner v homilii poděkoval papeži za to, že dostává dva nové spolupracovníky. Oběma kandidátům připomněl, že po vysvěcení jim neubude práce, ale změní se priority. „Co bude hlavním úkolem? Myslím, že to zaznělo v prvním čtení proroka Izaiáše, jehož slova na sebe vztáhl i Pán Ježíš na začátku své veřejné činnosti: Zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat milostivé léto… potěšit soužené a zarmoucené obveselit…“

Podrobnou reportáž z místa najdete například na webu církev.cz

(Foto: Dominik Novák / Člověk a víra)

Papež přijal účastníky speciální olympiády

Papež František dnes pozdravil účastníky speciálních olympijských her, ve kterých mezi sebou soutěží sportovci s mentálním postižením. V Klementinském sále Apoštolského paláce se s ním setkalo zhruba 350 účastníků fotbalového zápasu, který se bude konat v římském sportovním centru Pia XI. a budou se ho účastnit i zdraví sportovci v rámci tzv. sjednocených sportů.

Při setkání se sportovci Svatý otec řekl, že „jsou symbolem sportu, který otevírá oči a srdce hodnotě a osobní důstojnosti jedince a vůbec lidem, kteří jsou obvykle předmětem předsudků a sociálního vyloučení“.

Papež František jim dále řekl, že mají příležitost dát najevo důležitost „sjednocení“ prostřednictvím sportu, kterého se budou účastnit zdraví sportovci i sportovci s mentálním postižením.

Cílem speciálních olympiád je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. Výkon je v speciálních olympiádách chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni zásadně do skupin podle své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání.

Počet členů zapojených v aktivitách Papežských misijních děl roste

Počet členů v členských aktivitách Papežských misijních děl (PMD) Misijním klubu, Misijních klubkách v rámci Papežského misijního díla dětí (PMDD), Adoraci pro misie, Misijní růži, Dárcovství a Misijní unie dle jejich ředitele L. Halbrštáta stoupá. I tato informace je jedním z výstupů zářijové 32. Národní rady PMD proběhlé v Hradci Králové.

Halbrštát představil aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Tato finanční pomoc, která letos míří do 13 zemí světa, je rozdělena do tří oblastí: na péči o děti, bohoslovce a světové misie. Misijní díla též podpořila svoji činnost vydáním nových misijních materiálů. Upozorňovat na aktivity má také pokračující měsíčník Missio magazín vysílaný na TV NOE.

V neděli 22. října proběhne již 91. Misijní neděle. Při této příležitosti Světového dne modliteb za misie proběhne i finanční sbírka, která je určena na rozvoj aktivit PMD.

Mimo jiné lze podpořit PMD i koupí Misijního kalendáře na rok 2018, modlitbou a jinými aktivitami, do kterých se lze zapojit a více informací získat na webových stránkách missio.cz.

Koalice katolických institucí končí s využíváním fosilních paliv

Mezinárodní koalice katolických institucí oznámila svůj odklon od využívání fosilních zdrojů energie. Jedná se celkem o 40 velkých institucí, které jsou rozmístěné na všech světových kontinentech – od františkánského kláštera v Assisi, přes jednotlivé diecéze a národní biskupské konference až po katolické bankovní skupiny.

Je to dosud největší společná katolická deklarace týkající se odklonu od využívání fosilních paliv a o stažení aktiv z fondů či podniků, které jsou spojeny s těžbou, zpracováním nebo spalováním fosilních paliv.

V prohlášení se uvádí, že rozhodnutí bylo učiněno na základě „společného přijetí nutnosti chránit životní prostředí a také finanční strategie, která se připravuje na éru uhlíkově neutrální ekonomiky“. Celková hodnota těchto institucí představuje sumu ve výši 5 trilionů USD.

Zájem o problematiku klimatických změn také ilustruje fakt, že Vatikán vyslal svého zástupce na 22. konferenci OSN o klimatických změnách (COP22), která se konala v loňském roce v marockém Marrákéši, a své poselství na ní zaslal i papež František.

Filipíny: Církev je ochotná chránit policisty, kteří odmítají mimosoudní popravy

Katolická církev na Filipínách je ochotná chránit příslušníky policie, kteří nechtějí nadále vykonávat mimosoudní popravy v souvislosti s válkou proti drogovým dealerům. Arcibiskup Socrates Villegas uvedl v prohlášení, že někteří policisté jsou ochotní svědčit, pokud jim a jejich rodinám bude zajištěna ochrana.

Dále řekl, že pokud to bude nezbytné a jejich motivy budou shledány upřímnými, tak jim arcidiecéze je ochotná poskytnout útočiště. „Jestliže preferují zůstat pod ochranou církve, tak nebudou vydáni představitelům vlády,“ prohlásil arcibiskup Villegas.