Ode dneška do soboty se ve Vatikánu koná setkání mladých lidí z celého světa, které papež František vyzval, aby připojili svůj hlas a vyjádřili se k tématům, která má v řijnu projednávat biskupská synoda na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání"

Pre-synody se zúčastní dva lidé z Česka. Zástupcem mladých řeholníků za celou Evropu byl vybrán oblát Oto Medvec z Plzně. Delegátkou české mládeže se stala Markéta Imlaufová, které redakce Signálů položila několik otázek.

 

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

 

Jak jste se připravovala na presynodu o mládeži? Co od ní očekáváte?

Během uplynulých týdnu jsem se setkala s delegátem pro synodu z řad biskupů - o. Tomášem Holubem,  ředitelem Sekce pro mládež P. Kamilem Strakem a dalšími dvěma odborníky, abychom pohovořili o tom, co pro nás, pro ČR, synoda znamená, co chceme za naši mládež a církve do synody přinést a tak dál. Jaké můžeme předat dobré zkušenosti, jakou můžeme sdílet dobrou praxi. 

Vytvářeli jsme také společně strategii pro mediální kampaň, která se rozeběhne začátkem dubna zejm. prostřednictvím fb stránek. Cíl kampaně je zmedializovat synodu o mládeži a její smysl a zároveň zapojit mladé lidi, aby se k otázkám synody vyjadřovali, a to jak mladé lidi z církve, tak i ti, co se necítí být součástí žádné církve, či jsou tzv. nevěřící. Studovala jsem také oficiální materiály k pre-synodě, dostupné na oficiálních stránkách, hlavní body programu a hlavní otázky, jimiž se budeme na pre-synodě zabývat. Dále mám k dispozici shrnutí dotazníku z CSM v Olomouci, který vyplnilo v létě přes 4000 lidí. Rovněž disponuji také výstupy z diecézních fór mládeže a z Celostátního fóra mládeže, jenž se uskutečnilo před rokem v únoru.
 
Očekávám, že to bude velký zážitek, moci velmi konkrétně spolupracovat přímo s papežem Františkem. Papež nabízí nám mladým v tuto chvíli spolupráci, chce abychom mu pomáhali spoluutvářet církev, abychom sdíleli naše názory, dojmy, život.. To je úžasná laskavost a my ji musíme využít! Chce, aby tak církev byla něčím, co bude odrážet život mladých, bude naplňovat jejich touhy a potřeby, bude je provázet životem. Papež chce, aby pro mladé lidi byla radost v církvi být a nestydět se za ní. To je velká výzva k participaci na celkovém charakteru církve.
 
Těším se, že budu mít možnost sdílet hlavní otázky synodu s lidmi z celého světa. Rovněž se těším na setkání s duchovními autoritami ve Vatikánu.
 
 
 Proč se vlastně koná pre-synoda? Nestačilo by pouze setkání biskupů?
 
Cílem pre-synody je vytvořit pracovní dokument, který bude součástí tzv. Instrumentum laboris, pracovního dokumentu synodních otců. Tento dokument bude zahrnovat také výstupy z pre-synody, tzn. výstupy z diskuzních skupin, plénérií. Papež nechce mít pouze synodu o mladých, ale chce mít především SYNODU S MLADÝMI, což je možná jeden z hlavních důvodů, proč pořádá pre-synodu. Jde mu o konkrétní příběhy mladých lidí z celého světa, které zve takřka "k sobě" domů.

 

Jaké názory, postoje chcete za Českou republiku reprezentovat?

 
Nejsem vybavena konkrétními odpověďmi a připravenými frázemi. Na pre-synodu přináším především zkušenost, a to jak  z osobního života, tak také zkušenost církve a mladých u nás v zemi. Mám zkušenosti s tím, jak u nás v církvi pracujeme s mládeží, jak je v ČR mládež do církve zapojená, jak funguje komunikace, jaký nabízí církev prostor pro realizace mladých atp. Mám zkušenosti s prací s mládeží u Salesiánů, což je velmi specifický pedagogický styl práce s mladými lidmi a teenagery, především ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Zároveň mám několikaleté zkušenosti s organizací setkání mládeže pod Sekcí pro mládež ČBK (a to jak na celostátní, diecézní, tak i světové úrovni - např. v Krakově 2016.) Zároveň, jak jsem již napsala, disponuji některými materiály, které také svědčí o nastavení mladých lidí v církvi u nás v ĆR, charakterizují  je a jsou do jisté míry vypovídající.

 

Děkujeme Markétě za její odpovědi a těšíme se na další zprávy přímo z Vatikánu. 

Markéta Imlaufová je studentka 2. ročníku magisterského studia  PedF UK, (obor základy společenských věd a český jazyk a literatura). Je dobrovolnicí v neziskové organizaci SADBA (Salesiánská asociace Dona Bosca), kde je šéfkou tzv. EURO teamu (ten zprostředkovává program Rinaldi, jenž nabízí mladým lidem krátkodobé dobrovolnické projekty v různých salesiánských organizacích po celé Evropě). Zároveň je 4. rokem programová vedoucí na táboře iSEC (Inline Salesian English Camp). Byla taktéž jako dobrovolníkem v úzkém přípravném týmu CSA (celostátní setkání animátorů) v Třešti, Světovém dni mládeže v Krakově a Celostátním setkání mládeže v Olomouci. Má zkušenosti s řízením mezinárodních projektů a meetingu uvnitř mezinárodní salesiánské platformy Don Bosco Youth – Net (DBYN). Zpívá v kapele KaPři a do Říma se těší mimo jiné na dobrou italskou kávu.