Ekumenická rada zve na studijní den o médiích

Ekumenická rada církví zve na svůj další Studijní den v Praze, tentokrát zaměřený na téma Nastolvání témat v mediálním světě. Seminář se bude konat ve čtvrtek 17. května ve Sboru Církve bratrské v Praze 5 - Smíchov, Vrázova 4 (cca 200 m od zastávky tramvaje Zborovská). Mezi hosty vystoupí  kněz Zbigniew Czendlik, mediální teoretik Vlastimil Nečas, novinář a hudebník Petr Vizina a vedoucí webového a grafického studia Matyáš Hájek. Účastnický poplatek za 1 osobu včetně oběda je 250 Kč. Více informací najdete na stránkách ERC

Papež František vyzval Dominika Duku k pokračování v úřadu

Arcibiskupství pražské včera od Apoštolské nunciatury obdrželo odpověď na rezignační dopis pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. Papež jej vyzývá k tomu, aby pokračoval ve svém úřadu „donec aliter provideatur" (tzn. dokud nerozhodne jinak).

Vaše Eminence,

v den dosažení 75. roku věku, dne 26. dubna t.r., jste se zřekl svého úřadu arcibiskupa pražského do rukou Svatého otce dle požadavku kán. 401 § 1 Kodexu kanonického práva.

Z pověření Kongregace pro biskupy je mi ctí Vám oznámit, že Svatý otec přijal Vaši rezignaci na úřad pražského arcibiskupa a vyzývá Vás, abyste pokračoval ve svém úřadu „donec aliter provideatur.“

V úctě,

Mons. Emien Jean Sylvain

chargé d'affaires a. i.

Vyrazte s týmem Signálů na pouť médií!

V předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky, který připadá vždy na sedmou neděli velikonoční, letos zveme všechny uživatele na sobotu 12. května 2018 na Velehrad.

Realizační tým Signálů se tam připojí k redakcím dalších křesťanských médií - přijedou mimo jiné Rádio Proglas, TV Noe, Katolický týdeník, Immaculáta, Tarsicius, IN!, Duha, Tiskové středisko ČBK, Nezbeda, Světlo nebo Milujte se!

Více informací najdete v s.magazínu.

Vybrané církevní památky ČR v nové mapě

Česká biskupská konference připravila ve spolupráci s jednotlivými diecézemi a za podpory České spořitelny ručně malovanou mapu vybraných církevních památek v České republice.

Mapa obsahuje vyobrazení 150 církevních památek osmi římskokatolických diecézí a řecko-katolického apoštolského exarchátu. Obsahuje základní údaje o katolické církvi v ČR a také nejdůležitější odkazy. Texty jsou v češtině, angličtině a němčině i s uvedením dříve používaných německých názvů.

Foto: František Jemelka / TS ČBK

Květnový modlitební úmysl je věnovaný za poslání laiků

Květnový evangelizační úmysl papeže Františka pamatuje na laiky v církvi a zní takto: Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Křesťanskou radost si nelze koupit. Jedinou cestou k ní je stálý duchovní zápas. Žít ve světě a nacházet k němu zdravý postoj je obtížné dnes, stejně jak tomu bylo i v minulosti. Velkou posilou pro život ve světě jsou Boží dary a milosti, které lze objevit v pokladech církve.

Úmysl národní je prosba za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/). Radost, modlitba a vděčnost jsou tři rozměry, které nás připravují na plodné prožití měsíce Panny Marie. Nebojme se před druhými vyjevit: mám radost, žiji z modlitby a jsem plný vděčnosti.