Naléhavý úmysl papeže Františka na prosinec

Představujeme naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2018: Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj.

Papež František k tomu říká: Advent je dobou naděje. Nyní bych rád přijal za svou naději na pokoj pro děti v Sýrii, milované Sýrii, mučené válkou, která trvá již osm let. Proto se připojuji k iniciativě Církev v nouzi (Kirche in Not) a zapalím nyní svíci spolu s mnoha syrskými dětmi a mnoha věřícími ve světě, kteří v této chvilí činí totéž.

Tento plamen naděje a mnoho plamínků naděje ať rozeženou temnoty války! Modleme se a pomáhejme křesťanům zůstat v Sýriii a na Blízkém východě jako svědkové milosrdenství, odpuštění a smíření. Ať plamen naděje dosáhne také všechny, kdo v těchto dnech trpí konflikty a napětími v různých, blízkých i vzdálených částech světa. Modlitba církve ať nám pomáhá vnímat blízkost věrného Boha a pohne každým svědomím k upřímné snaze o mír. A Bůh, náš Pán, ať odpustí těm, kdo vedou válku a vyrábějí zbraně, aby působili zmar, a obrátí jejich srdce. Modleme se za mír v milované Sýrii.

Podpořme také všechny, kdo nezavírají oči před bídou a hrůzou války a hledají rozličné způsoby, jak je zmenšit! 

 

Katechismus katolické církve je k dispozici pro iOS

Aplikace je ke stažení v App Storu zdarma.
Nad projektem převzala záštitu Katechetická sekce České biskupské konference a práva na využití poskytlo Karmelitánské nakladatelství. 

Náměstí sv. Petra se připravuje na Vánoce

Na náměstí sv. Petra vrcholí přípravy na slavení vánočních svátků. Již několik týdnů probíhá stavba Betléma. Každý rok Betlém pochází z jiné části světa. V letošním roce bude bude vytvořen celý z písku. Jedná se o tzv. jesolanský písek, který pochází z Dolomit na severu Itálie. Na Svatopetrské náměstí ho přivezli ho cca  1.300 m³, tj. cca 700 tun! Stavba začala již 17. listopadu a podílí se na ní čtyři sochaři: Richard Varano z USA, Ilya Filimontsev z Ruska, Susanne Ruselerová z Nizozemí a Radovan Živný z České republiky.

Na Svatopetrské náměstí už dorazil také vánoční strom, který měří skoro 25 metrů. 

V pátek 7. prosince přijme papež František oficiální delegace zástupců komunit, které věnovaly vánoční strom. Bude se jednat o zástupce Diecéze Concordia-Pordenone, provincie Pordenone a kraje Furlánsko-Julské Benátsko a dále všechny z těchto regionů, jež se podíleli na realizaci Betléma z písku. Tento den v 16.30 se bude konat oficiální ceremoniál, při kterém bude Betlém slavnostně „otevřen“ a vánoční strom bude rozsvícen.

Nové využití kostelů se má řídit prorockým duchem, řekl papež

„Tady už nebydlí Bůh?“ byl titul dvoudenní konference o novém využití bohoslužebných prostor a integrovaném nakládání se sakrálními památkami. Českou republiku na ní zastupoval olomoucký pomocný biskup Antonín Basler, který má na starosti i kulturní komisi ČBK.

Papež František ke konferenci řekl, že nevyužívané kostely by měly sloužit charitativním účelům. Poukázal na sv. Vavřince, který prodal cenné bohoslužebné předměty a výnos rozdělil mezi chudé. Církevní památky totiž nemají absolutní hodnotu, upozorňuje papež, a přestože jsme povinni o ně pečovat a uchovávat je, v případě potřeby mají sloužit k většímu dobru člověka, a zejména chudým.

Polovina lidí na světě nežije v náboženské svobodě 

Zhruba 61 % světové populace žije v zemích, které nerespektují náboženskou svobodu. Jinými slovy, 6 z 10 lidí na Zemi nemůže svou víru projevovat v naprosté svobodě. Tento údaj je jedním ze zásadních závěrů zprávy nazvané „Náboženská svoboda ve světě“, kterou v Římě oficiálně zveřejnila katolická charitativní organizace Aid to the Church in Need (ACN International).

Jak ukazuje studie, ve 22 zemích vycházejí důvody pro útoky na náboženskou svobodu z radikálního islamismu, zatímco u jiných je hlavní příčina odlišná: zejména autoritářský režimdaného státu anebo vláda prosazující extrémní nacionalismus

Vážná porušení náboženské svobody byla shledána v celkem 38 zemích. V 17 z nich se jedná zejména o vážnou diskriminaci na základě náboženské víry, zatímco ve zbývajících 21 zemích jde o otevřené pronásledování náboženských menšin, které někdy končí i smrtí.

Na základě informací obsažených ve zprávě se odhaduje, že v zemích, kde hrozí pronásledování pro víru, žije asi 327 milionů křesťanů a dalších 178 milionů křesťanů pak obývá místa, kde existuje náboženská diskriminace. V důsledku toho celosvětově každý pátý křesťan žije v zemi, kde může být kvůli své víře pronásledován nebo diskriminován.

Celý text zprávy najdete na http://religious-freedom-report.org/

Vatikán vyzval k omezování násilí a lidského utrpení ve válečných konfliktech

Arcibiskup Ivan Jurkovič, stálý pozorovatel Svatého stolce v OSN, vystoupil na konferenci smluvních stran Úmluvy o některých konvenčních zbraních (CCW) v Ženevě. 

Svatý stolec znovu vyzývá mezinárodní společenství, aby pokračovalo ve snižování lidského utrpení a zmírňování negativních důsledků konfliktů. Každý krok v tomto směru přispívá ke zvýšení povědomí, že krutost konfliktů musí být odstraněna, abychom mohli řešit spory prostřednictvím dialogu a vyjednávání, a také tím, že zajistíme respektování mezinárodního práva,“ řekl arcibiskup Jurkovič.

Vatikán vyjádřil uspokojení nad pokrokem v procesu kontroly zbrojení, ale současně vyjádřil vážné obavy ohledně používání výbušných a zápalných zbraní a smrtících autonomních zbraňových systémů (LAWS) nebo robotických zbraní.

Poukázal na zničující účinky výbušných zbraní v osídlených oblastech, kde mohou způsobit smrt nebo trvalé poškození. Tyto zbraně navíc často zůstávají dlouhodobě aktivní a mohou zabíjet civilisty dlouho po skončení konfliktu.