V pondělí 25. března podepsal papež František novou post-synodální apoštolskou exhortaci věnovanou mladým lidem, nesoucí název „Christus vivit“ – „Kristus žije“. „Vive Cristo, esperanza nuestra” - tato slova otevírají text exhortace, která je v originále napsána ve španělštině. V češtině znamenají: „Žije Kristus, naše naděje“.

Exhortace je druh dokumentu vydávaný papežem, který je vydán za účelem povzbuzení, či vyzvání konkrétní skupiny lidí. Jedná se o výnos, zpravidla o dokument, který je výsledkem synodálního jednání, a je podpořen a vyhlášen papežem. V post-synodálních apoštolských exhortacích papež shrnuje, zhodnocuje a zveřejňuje závěry synodálních jednání.  

Zmíněná exhortace je psána formou „dopisu mladým“. Jedná se o list zakončující a zpečeťující práci biskupské synody na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“, která proběhla ve Vatikánu v říjnu 2018. Katolickou církev v České republice na synodě reprezentoval plzeňský biskup Tomáš Holub.     

Svatý otec exhortaci podepsal v průběhu návštěvy italské mariánské svatyně Loreto na svátek Zvěstování Páně. Tímto gestem svěřil nový dokument do rukou Matky Boží. Vatikán text exhortace zveřejní v úterý 2. dubna.