Přijměte srdečné pozvání na Diecézní pouť, která se bude konat v sobotu 14. září v premonstrátském klášteře v Teplé.

Program pro mládež bude začínat 13. září.  
V sobotu 14. září začne program pouti v 9:45 u kříže před vchodem do kostela. 
Přednášku přislíbil P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Mše svatá bude začínat v 14.00 hodin, po ní bude následovat společné blahopřání biskupu Františkovi k jeho 80. narozeninám. 

Máte-li zájem otce biskupa Františka obdarovat, bude velmi vděčný za finanční dary, neboť se je rozhodl věnovat na podporu služby Charity v naší diecézi. Přispět můžete v hotovosti na místě pouti do označených kasiček DCHP, o dalších možnostech se dočtete ne webu Diecézní charity Plzeň, kde najdete rovněž transparentní dárcovský účet. Finanční dary pak Mons. František Radkovský daruje konkrétní službě v rámci Charity naší diecéze. O výsledku sbírky i o použití těchto darů budete informováni na webu www.dchp.cz začátkem listopadu 2019, zpětnou vazbu uveřejníme také na těchto stránkách.

VÍCE INFORMACÍ ZDE - https://www.bip.cz/cs/akce/2019-06-diecezni-pout-do-klastera-tepla

Na této akci bude také stánek signaly.cz , takže pokud budete mít chuť a čas, tak se stavte, jste srdečně zváni.