Ke svatováclavskmu kázání P. Piťhy

Pražský arcibiskup a předseda ČBK Dominik Duka OP vydal prohlášení ve věci kázání Petra Piťhy, které zaznělo v rámci letošních svatováclavských oslav v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 28. září 2018.

Kardinál napsal: "Jako předseda ČBK vyjadřuji podporu Mons. Petrovi Piťhovi v souvislosti s kázáním proneseným na svátek sv. Václava v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Zároveň konstatuji, že se nic nemění na oficiálním stanovisku ČBK ve věci Istanbulské úmluvy."

V návaznosti na toto kázání se vyjádřili i další představitelé české církve, kriticky například Tomáš Halík nebo proděkan Katolické teologické fakulty UK Benedikt Mohelník.  
Bez odezvy nezůstaly ani laické řady. Rozhovor s aktivistkou Anetou Petani, která se na protest částečně svlékla během bohoslužby, vedla redakce DVTV. Až k trestnímu oznámení na P. Piťhu za šíření poplašných zpráv přikročila Česká ženská lobby.  

Česká katolická církev se staví proti přijetí Istanbulské úmluvy - své argumenty shrnuje zde

(Foto: Člověk a víra)

P. Jan Balík se stane členem vatikánského úřadu pro laiky a rodinu 

Papež František v sobotu jmenoval členy a konzultanty vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život. Mezi 26 konzultanty nominoval také P. Jana Balíka, jednoho z tvůrců pastorace mládeže v České republice. Dalšími novými členy týmu budou zástupci vatikánských institucí, akademici, kardinálové, ale i tři manželské páry nebo předseda komunity Sant´Egidio.  

Misál do telefonu je už k dispozici pro Android i iOS

Mobilní aplikace Misál je ke stažení v Google Play pro Android i v AppStore pro iOS
Aplikace obsahuje texty liturgických čtení i modliteb, liturgický kalendář, odpovědi ke mši ve světových jazycích a další.
Připravila ji firma Fenomen multimedia jakožto součást portálu Liturgie.cz, který provozuje Arcibiskupství pražské a který slouží pro oficiální publikaci liturgických textů České biskupské konference.

Pokud druhého urážíš a nenávidíš, je to vražda

Ve své pravidelné audienci se papež František vrátil k pátému přikázání „Nezabiješ“ a zaměřil se na jeho hlubší význam, uvedený v Matoušově evangeliu: „Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu." (Mt 5,22). Již samotný hněv, urážka, pohrdání druhými či lhostejnost vůči nim jsou tak jistou formou zabití. 

Nemilovat je prvním krokem k zabití, a nezabít je prvním krokem k lásce k druhému," řekl dále papež a uvedl příklad z prvních stránek Bible, kde Kain odpovidá Bohu: „Copak jsem strážcem svého bratra?"(Gen 4,9) A přesně takto odpovídají vrazi: „Netýká se mě to. To je tvoje věc." 

Poté papež vybídl, aby se každý zamyslel: „Jsme my sami strážci svých bratrů?" a dodal: „Ano, jistěže jsme! Jsme strážci druhých! To je cesta života, cesta k nezabíjení."
(Přepis audience je k dispozici na webu Církev.cz)

Jižní Súdán: Biskupové mají obavy o mladé lidi vyrůstající za války

Předseda Súdánské biskupské konference Barani Eduardo Hiiboro Kussala vyjádřil během probíhající Synody o mladých lidech obavy o osud o generaci mladých lidí, kteří vyrůstají během občanské války v Jižním Súdánu. Jedním z hlavních cílů katolické církve v zemi je nyní především podpora vzdělávání a překonávání válečných traumat.

„Katolická církev v Jižním Súdánu má rozsáhlý vzdělávací program. Válce navzdory jsou naše školy významnou podporou v zemi. Kromě toho máme dokonce i katolickou univerzitu, kterou se snažíme neustále rozšiřovat. Mladí lidé jsou jádrem komunity, proto nechceme, aby zvlčeli nebo se cítili opuštění,“ dodal biskup.

Církve v ČR: Osud čínských křesťanů u nás nám není lhostejný

Nedělní odpoledne 15. října využila asi pětistovka lidí k účasti na modlitebním setkání podporujícím sedmdesát čínských křesťanů, kteří v ČR žádají o azyl. Akci na Václavském náměstí v Praze svolala Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference.

Na pódiu pod sochou sv. Václava vystoupili předseda pracovní skupiny ERC pro čínské křesťany Jan Jackanič, vicerektor olomouckého kněžského semináře Pavel Šupol, emeritní předseda Ekumenické rady církví i Rady Církve bratrské Daniel Fajfr a pražský pomocný biskup Václav Malý.

Řečníci upozornili na zhoršující se situaci těchto lidí, kteří nyní žijí ve velké nejistotě způsobené délkou posuzování jejich žádostí - české soudy zatím nerozhodly ani o jednom odvolání proti zamítavému stanovisku o neudělení azylu; celé řízení již trvá déle než dva roky, či na všudypřítomný strach. 

Součástí setkání byla i modlitba a čtení z Písma, na které navazovalo zapálení svíček jako projev podpory těmto věřícím v obtížné životní situaci. Samotní žadatelé o azyl se sice této modlitební události z obav o svoji bezpečnost nezúčastnili.

O azyl v Česku požádalo před dvěma lety 92 čínských křesťanů. Osm ho dostalo, 70 neuspělo; odmítnutí žadatelé nyní žádají o soudní přezkum rozhodnutí ministerstva. Dalších 14 lidí žádost stáhlo a odjelo. Křesťané v Číně patří k pronásledovaným skupinám. Komunistický režim sice katolíky i protestanty uznává, na církve ale dohlíží tajná policie. Další nelegální křesťanské církve úřady potírají.

Více informací o pomoci:
http://www.azylprocinskekrestany.cz
www.facebook.com/azylprocinskekrestany