S.MAGAZÍN

Z křesťanského světa

Zprávy a novinky z "křesťanského světa", promluvy a duchovní život.

Zprávy týdne: jak se žije Benediktovi XVI.?

Jsme odvážní? Mladí lidé se již potřetí mohli setkat s řeholníky V pražském františkánském klášteře se setkalo 50 mladých lidí se zástupci z 25 řádů. Nešlo o nábor mladých lidí do řehole, ale o malý náhled do života v řádu, proto se letošní setkání…

Celý článek

Představujeme: aplikace iZIDOOR

Rozhovor o aplikaci iZIDOOR jsme vedli v téže místnosti, kde aplikace samotná vznikla, v salesiánském areálu v Brně-Žabovřeskách. Poskytl jej za vývojový tým P. Libor Všetula, salesián a delegát pro sociální komunikaci.

Celý článek

Papežův úmysl na měsíc a zvláštní postní den 23.2.

V únoru můžeme v rámci naléhavého úmyslu Apoštolátu modlitby zvláště pamatovat na duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018 a zvláště se modlit za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. …

Celý článek

Zprávy týdne - Vatikán proti fake news

Šéf vatikánského Sekretariátu pro komunikaci: Jsou potřeba nová spojenectví proti fake news 24. ledna bylo ve Vatikánu zveřejněno poselství papeže Františka ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2018: Pravda vás osvobodí. (J 8,32) Fake news a…

Celý článek

České odpovědi na dotazník k biskupské synodě o mladých

V říjnu letošního roku se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda, jejímž tématem je „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. V rámci příprav měly biskupské konference jednotlivých zemí zodpovědět dotazník týkající se situace mladých v jejich…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: církve

Osmý den: Posbírá rozehnané… ze čtyř stran země Iz 11,12-13 Efrajim nebude žárlit na Judu a Juda nebude osočovat Efrajima. Ž 106,1-14.43-48 Shromáždi nás, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. Ef 2,13-19 Zbořil zeď, která rozděluje. J 17,1-12 V…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: rodina

Sedmý den: Budovat rodinu doma i v církvi Ex 2,1-10 Narození Mojžíše Ž 127 Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Žd 11,23-24 Mojžíšovi rodiče svého syna ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě. Mt 2,13-15 Josef vstal, vzal v noci…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: trhy

Šestý den: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým Iz 25,1-9 Budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Ž 82 Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Fp 2,1-4 Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. L 12,13-21 Mějte se na pozoru…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: ekonomika

Pátý den: Hlasité volání o pomoc ze země předaleké Dt 1,19-35 Hospodin, váš Bůh, jde před vámi a nese vás. Ž 145,9-20 Hospodin podpírá všechny klesající. Jk 1,9-11 Bohatý pomine jako květ trávy. L18,35-43 Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!…

Celý článek

Týden modliteb za jednotu: násilí

Čtvrtý den: Naděje a uzdravení Iz 9,1-6a Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bude bez konce. Ž 34,2-15 Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Zj 7,13-17 Bůh jim setře každou slzu z očí. J 14,25-27 Pokoj vám zanechávám. foto: www.flicker.com, Bruce…

Celý článek